Wouter Hoeffnagel - 22 april 2019

Ruim de helft van de Nederlandse scholieren leert niets over cybersecurity

51% van de Nederlandse scholieren en 47% van de Belgische scholieren leren niets over cybersecurity op school. Dat percentage is aanzienlijk hoger dan de 24% in Duitsland, 23% in het VK en 13% van de scholieren in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Slechts 14% in Nederland en 13% in België denkt dat de mobiele telefoons en laptops waar ze toegang toe hebben voldoende beveiligd zijn, in vergelijking met 22% van alle andere ondervraagden.

Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Vanson Bourne - SANS EMEA Survey: the iGen and Cyber Security in opdracht het SANS Institute. Het rapport geeft ook aan dat 88% van de ondervraagde 14- tot 18-jarigen in Nederland en 90% van Belgische jongeren in deze leeftijdscategorie nog nooit een carrière in cybersecurity hebben overwogen. “We lopen met Nederland en België achter de feiten aan en presteren gewoonweg slecht als het gaat om de behoefte en hun bereidheid van scholieren om cybersecurity te studeren”, concludeert Michael Heering Director,SANS Institute, bedroefd. “Dat is op zijn minst te zeggen zorgwekkend, wetende dat cybersecurity door het World Economic Forum is geïdentificeerd als ‘een van de grootste risico’s voor de wereldwijde stabiliteit’.”

Tekort aan professionals

Tegen 2020 zullen er wereldwijd ongeveer 24 miljard apparaten verbonden zijn met het internet. Rapporten tonen echter aan dat de komende twee jaar het aantal openstaande vacatures voor cybersecurity gerelateerde banen in de miljoenen loopt. Met andere woorden: er is een nijpend tekort aan professionals die al deze apparaten en systemen die we op het internet aansluiten, beveiligen.

“De huidige beroepsbevolking kan onmogelijk de groeiende vraag en het tempo bijhouden waarmee cybersecurity verandert”, voegt Heering toe. “We moeten daarom naar het aanstormende talent kijken en ervoor zorgen dat de volgende generaties klaarstaan om die banen in te vullen en ze op jongere leeftijd kennis laten maken met cyber security.”

Resultaten

Andere bevindingen uit het onderzoek:

  • Slechts 44% van de scholieren in Nederland en België vinden het belangrijk dat de digitale apparaten die ze bezitten goed beveiligd zijn, waar 56% van de andere ondervraagden dat vindt;
  • 47% van de Belgische scholieren en 51% van de Nederlandse scholieren geven aan dat ze niks leren over cyber security op school. Dat is aanzienlijk meer dan de 24% in Duitsland, 23% in het VK en 13% in the Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabie;
  • 92% van de Duitse scholieren zeggen al eens gehoord te hebben over cyber security, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (85%) en het VK (82%). In België hebben scholieren het minste kans al eens van cyber security te hebben gehoord (24% had er nog niet van gehoord), op de voet gevolgd door Nederland (21%);
  • Met 24% in Nederland en 23% in België zijn 14 tot 18-jarigen in deze landen het minst geneigd IT als carrière te kiezen. Van zij die IT overwegen als een van hun top-5 carrièrekeuzes, geeft twee derde aan interesse te hebben in het ontwikkelen van apps of software (66% in Nederland en 67% in België);
  • Over het algemeen is de kennis van loopbaanmogelijkheden in cybersecurity lag; slechts 11% van scholieren in EMEA geven aan ‘zeer bewust’ te zijn van banen in de sector. Scholieren in Nederland en België zijn zich het minst bewust van carriers in cybersecurity, met slechts 3,6% van de studenten die ‘zeer bewust’ zijn in Nederland en 6,4% in België. 65% van de scholieren in EMEA zouden meer interesse tonen als ze meer over het onderwerp weten.

Skills gap dichten'

"Met een almaar toenemende druk op organisaties om talentvolle en degelijke cyber security professionals te vinden, neemt het belang toe van een adequate ontwikkeling van cybertalent in Nederland en België. Met de juiste nationale initiatieven, kan er veel gedaan worden aan het opleiden en doorontwikkelen van bestaand talent alsook het heropleiden van individuen in andere rollen binnen organisaties en hen de kans te bieden een transitie te maken naar cyber security. Maar wat misschien nog belangrijker is in het dichten van de skills gap deze komende jaren, is dat we de jongere generaties weten te overtuigen van het belang van cyber security en dat er meer dan genoeg carrièrekansen wachten in die industrie", zegt Michael Heering.

“Het stimuleren van die interesse en groei in de cyber security heeft hulp van zowel overheid als industrie en onderwijs nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende investering en draagvlak is. Het enthousiasmeren van deze scholieren zal er niet alleen voor zorgen dat er op langere termijn meer vacatures kunnen worden ingevuld, het brengt scholieren ook de nodige IT-skills bij die ze nodig hebben voor veiliger onlinegedrag – waar niet alleen zij voordeel bij hebben maar ook de hele samenleving en het bedrijfsleven.”

Het volledige onderzoeksrapport is hier beschikbaar.