Wouter Hoeffnagel - 29 augustus 2019

Personeelstekort in IT-sector opnieuw opgelopen

Het personeelstekort in de IT-sector is opnieuw verder opgelopen; het aantal vacatures is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de kansen in deze sectoren voor werkzoekenden, zoeken zij juist ook in andere functiecategorieën naar werk.

Dit blijkt uit cijfers van recruitmentplatform Monsterboard.nl over de periode januari tot en met juni 2019. Uit de data blijkt dat in de IT-branche vraag en aanbod dichter bij elkaar liggen. Hoewel het aantal vacatures in deze sectoren nog altijd hoger is dan het aantal kandidaten ziet Monsterboard dat deze vacatures wel vaak worden bekeken. Deze vacatures staan op nummer 3 in de top 5 van meest bekeken functiecategorieën onder werkzoekenden.

Personeelstekorten in de IT-branche

De plaats van IT functies in de top 5 is opvallend volgens Jort Wassenaar, Managing Director Monsterboard Benelux, UK & IE. "In 2017 stonden IT functies nog op nummer 2, vorig jaar op nummer 4. Dit jaar laat die functiecategorie met een derde plaats dus weer een lichte stijging zien. Dat is voor bedrijven die hard op zoek zijn naar IT'ers goed nieuws, maar we zien ook dat vraag en aanbod in deze branche niet altijd aansluiten: er is bijvoorbeeld ruimer aanbod van IT helpdeskmedewerkers en systeembeheerders, terwijl bedrijven zoeken naar developers die juist weer schaars zijn. Daarbij zien kandidaten dat de kansen in andere sectoren voor het oprapen liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de logistiek, deze sector is in de top 5 gestegen van een derde naar de tweede plek." aldus Wassenaar.

De tekorten in de IT zullen volgend jaar niet minder worden, verwacht Monsterboard. Er liggen daar dus nog genoeg kansen voor werkzoekenden. Bedrijven moeten medewerkers alleen wel zien te vinden en ook behouden. Wassenaar: "Een jonge IT'er haal je niet meer over met een standaard vacaturetekst, je zal als werkgever alles uit de kast moeten trekken om op te vallen. Videovacatures bijvoorbeeld zijn echt een kans voor bedrijven om de aandacht van gewilde en moeilijk vindbare kandidaten te trekken. Daarom hebben we onlangs Monster Studios gelanceerd, een app waarmee werkgevers snel en makkelijk een videovacature kunnen opnemen en plaatsen. Voor werkzoekenden geldt dat er volop kansen zijn, maar ze wel goed moeten kijken of ze de juiste kwalificaties voor een baan hebben. Via onze app voor werkzoekenden kun je makkelijk je voorkeuren instellen, bijvoorbeeld op opleiding- en brancheniveau."

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023