Wouter Hoeffnagel - 11 september 2019

Startup mag data blijven verzamelen van LinkedIn profielen

De startup HiQ Labs mag data blijven verzamelen van profielen van LinkedIn gebruikers. Dit oordeelt een Amerikaanse rechter in een hoger beroep tussen de startup en LinkedIn.

HiQ Labs verzamelt data van publieke profielen van LinkedIn-gebruikers en helpt door deze data te analyseren werknemers beter te begrijpen. LinkedIn eiste in 2017 dat de startup zijn praktijken staakte. HiQ Labs maakte zich volgens de dochteronderneming van Microsoft schuldig aan hacken en schond de privacy van LinkedIn gebruikers. Ook wierp LinkedIn technische blokkades op om de dataverzameling door LinkedIn onmogelijk te maken.

Rechtszaak

De startup is hierop naar de rechter gestapt, die eind 2017 al oordeelde dat HiQ Labs de privacy niet schond. Ook droeg de rechter LinkedIn op dataverzameling door HiQ Labs niet langer te blokkeren. LinkedIn tekende hoger beroep aan tegen deze uitspraak.

Ook in dit hoger beroep is LinkedIn nu in het ongelijk gesteld. HiQ Labs mag data blijven verzamelen van publieke LinkedIn profielen en LinkedIn mag dit niet blokkeren. LinkedIn laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak en de optie opnieuw beroep aan te tekenen te onderzoeken.

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29