Redactie - 16 december 2019

eG Innovations: Gebruikerservaring uitgangspunt bij automatisering

eG Innovations: Gebruikerservaring uitgangspunt bij automatisering image

Het juiste moment om eG Enterprise v7, software voor performance verbetering, onder de aandacht te brengen, is als een organisatie wijzigingen doorvoert in de automatisering. “Net als met verzekeringen”, zo stelt Srinivas Ramanathan (foto), CEO van eG Innovations.

De algemeen directeur geeft deze tip tijdens de partner summit van het softwarebedrijf in Den Haag eind november 2019. Een kleine veertig partners is aanwezig om te vernemen welke verbeteringen zijn doorgevoerd in de zevende versie van het pakket. Maar hij gaat vooral eerst in op de vraag wat het beste moment is om monitoringsoftware aan de man te brengen. “Het is net als met verzekeringen”, zegt hij. “Dan komt de adviseur langs bij ingrijpende momenten, zoals een huwelijk, de geboorte van een kind, de aankoop van een huis. Dan staan mensen open voor nieuwe of aangepaste polissen. Zo is het ook met software die de performance van applicaties monitort. Zodra iemand wijzigingen doorvoert, bijvoorbeeld door een deel van de workloads naar de cloud te brengen of door webapps af te nemen, dan is het zinvol om over een tool te beschikken die in de gaten houdt of alles wel loopt zoals het behoort te lopen; en ook nog eens advies geeft over mogelijke gewenste aanpassingen bij geconstateerde beperkingen. En eigenlijk is dat moment nu, want vrijwel elke organisatie is bezig met een digitale transformatie. Zij willen containers toepassen of bijvoorbeeld DevOps; er is tegenwoordig overal beweging.”

Belangrijke momenten om aan te haken, zijn daarnaast wanneer de CIO ervaart dat de applicaties langzaam zijn, of wanneer de bestuurders van een bedrijf controleerbare SLA’s willen afsluiten, of wanneer zij overzichten willen kunnen verschaffen wanneer toezichthoudende instanties daarom vragen. Vaak is het een combinatie van meerdere factoren waarbij end-to-end monitoring van (web)applicaties en infrastructuur gewenst is.

Proactief

De partner summit staat vooral in het teken van de lancering van de jongste versie van eG Enterprise. Zo volgt een groep onder leiding van Raja Kanan, Hoofd Technology Services bij eG Innovations, een hands-on technisch overzicht en demonstratie van de nieuwe eigenschappen voor Citrix-omgevingen, synthetic monitoring in versie 7. Synthetic monitoring, ook wel (pro)actief monitoren genoemd, is een methode om de prestaties van een website of webapplicatie vooral te meten door via scripts verkeer te simuleren. Op die manier is van tevoren vast te stellen of een applicatie al dan niet beschikbaar is, vertraging oploopt en de juiste functionaliteit uitvoert. Deze mogelijkheid maakt standaard onderdeel uit van v7.

Daarbij komt dat (web)applicatie monitoring én infrastructuur monitoring verenigd zijn in eG Enterprise v7. Het is één suite om werkelijk end-to-end monitoring te kunnen uitvoeren; eenvoudig te gebruiken en betaalbaar. Eén console voor onder meer monitoring, diagnose, alarmering, en capaciteitsplanning.

Ramanathan vertelt dat zijn bedrijf met deze nieuwe versie inhaakt op recente marktontwikkelingen: “Organisaties willen werken met minder tool sets; IT-teams willen meer kunnen doen met minder mensen; men wil oplossingen die eenvoudig zijn toe te passen en uit te voeren; gebruikmaking van de cloud is geen holle kreet meer; een goede return on investment is tegenwoordig standaard uitgangspunt; en ten slotte is er nu volle aandacht voor de ervaringen die gebruikers van applicaties hebben; die zijn toonaangevend voor de inrichting van het automatiseringsplatform en de tools die daarbij horen.”

Hij geeft een voorbeeld van dit laatste: “Als een webpagina van Amazon een seconde langzamer laadt, dan scheelt dat één procent in omzet. En dan hebben we het op jaarbasis al gauw over 1,6 miljard dollar.”

Niets veranderd

Hoewel er veel is veranderd in de jongste softwaretelg van eG Innovations, is er tegelijkertijd niets veranderd. Ramanathan gaat dieper in op deze schijnbare tegenstelling.

De belangrijkste wijziging is wel dat v7 nu ook de webapplicaties en cloudtoepassingen op het netvlies heeft. “Elk bedrijf gebruikt cloudservices – denk aan Office 365 of Salesforce.com – in combinatie met de bestaande platformen. Dan wil je weten of de prestaties van de nieuwe cloudgebaseerde toepassingen voldoen aan de gestelde eisen. En vooral ook wil je weten of combinatie goed uit de verf komt. Met de jongste aanpassingen in onze software is dat mogelijk. Dat is een belangrijke uitbreiding; belangrijk omdat de markt hier om vraagt”, aldus Renne Bots, Regional Sales Manager bij eG Innovations Benelux.

Hoewel eG Enterprise technisch sterk is verbeterd, is er, zo onderstreept Ramanathan, eigenlijk niets veranderd aan de manier waarop de suite aan de man kan worden gebracht. “Application Performance Monitoring (APM) is niet iets geheel nieuws. We houden vast aan onze vier uitgangspunten: digital workplace monitoring, web application performance monitoring, enhanced monitoring for enterprise applications, en end-to-end unified monitoring. Jullie zijn al jaren gewend om deze waarden over te brengen aan jullie klanten. Daar verandert niets aan”, houdt hij zijn partners voor.

Focus

eG Enterprise is een suite van producten. De onderneming gelooft niet in een samenstel van diverse punt-toepassingen die elk apart aangeschaft (en betaald) moeten worden; de suite heeft alles in zich. Dat ziet Ramanathan als een groot voordeel. Maar het kan ook een valkuil zijn. “Probeer niet alles in één keer voor het voetlicht te brengen, focus op de oplossing die een klant in eerste instantie nodig heeft, op wat hij nu als probleem ervaart. Richt je vooral op de gebruikerservaring als belangrijkste graadmeter, niet op de werking van de apparatuur.”

En zijn belangrijkste tip: “Wees voortdurend in contact met een klant; weet welke projecten er spelen, want dan weet je wanneer hij behoefte heeft aan een doordachte en betaalbare monitoring tool. Timing is belangrijk.”

https://www.eginnovations.com/

Door: Teus Molenaar

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29