Wouter Hoeffnagel - 16 februari 2020

CAIRELab in LUMC versnelt ontwikkeling van AI in de zorg

Het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab (CAIRELab) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is geopend. Het centrum krijgt als doel de ontwikkeling van en onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg versnellen. Het nieuwe kennis- en expertisecentrum brengt hiervoor alle AI-werkstromen in het LUMC samen.

“We geloven dat we door de toepassing van kunstmatige intelligentie de gezondheidszorg kunnen verbeteren”, zegt Mark van Buchem, bestuurder van het CAIRELab en afdelingshoofd Radiologie bij het LUMC. Door verschillende fases van AI-ontwikkeling en -toepassingen samen te brengen bundelt het centrum kennis, wat helpt ideeën sneller te realiseren.

“Het is een krachtig hulpmiddel om de toenemende druk op de gezondheidszorg te accommoderen. Daarnaast zal met behulp van kunstmatige intelligentie de kwaliteit van de zorg verbeteren. Er kunnen betere diagnoses gesteld worden en behandelingen kunnen meer op de individuele patiënt afgestemd worden. Het is wel zaak om de veronderstelde effecten van kunstmatige intelligentie te meten, om de meerwaarde ervan voor de patiënt en maatschappij vast te kunnen stellen. Ook daar wordt in het CAIRELab veel aandacht aan besteed.”

Spraakherkenning in de spreekkamer

Een van de projecten van het CAIRELab is spraakherkenning in de spreekkamer. Hierbij worden gesprekken tussen arts en patiënt opgenomen en getranscribeerd. Kunstmatige intelligentie maakt vervolgens een samenvatting van de tekst. De arts hoeft hierdoor tijdens het gesprek met de patiënt niet meer mee te schrijven en kan zich volledig op het gesprek richten.

Het project draaide afgelopen jaar in pilotfase mee in de spreekkamer. In 2020 staat de doorontwikkeling naar een productversie op de planning, zodat ook andere instellingen gebruik kunnen maken van de technologie.

Samenwerking is een voorwaarde voor succes

Het LUMC noemt samenwerking een belangrijke voorwaarde voor het succes van AI in de praktijk. Enerzijds is het van belang medische specialisten en AI-ontwikkelaars goed te laten samenwerken om tot een goed product te komen dat in de praktijk bruikbaar is. Anderzijds is samenwerking noodzakelijk om van elkaar te leren, wat de ontwikkeling van AI-toepassingen kan versnellen. Het CAIRELab kijkt hierbij ook naar externe partijen om samen de ontwikkeling, validatie, implementatie en evaluatie van AI te versnellen.

Progress Communications BW start week 17 tm 19 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Netgear banner liggend start week 14