Redactie - 17 juni 2020

Protinus: leiden in innovatie is nu belangrijker dan ooit

Protinus: leiden in innovatie is nu belangrijker dan ooit image

Als bedrijven willen leiden in innovatie, moeten ze in staat zijn om in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. De mate waarin een bedrijf hiertoe in staat is, is afhankelijk van hun wendbaarheid. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop ze hun IT-infrastructuur ingericht hebben. Maar voor grote organisaties wordt dit voor een groot gedeelte bepaald door de wijze waarop hun contracten zijn afgesloten, aldus Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus IT.

‘Iedere organisatie heeft recht op het beste uit de IT’, zo is het motto van IT-dienstverlener Protinus. Het is eveneens een basisvoorwaarde voor bedrijven die willen leiden in innovatie, vertelt Vincent Verbiesen. ‘Wat we eigenlijk zeggen tegen klanten is, als je wilt leiden in je markt, dan moet je op elk moment kunnen inspelen op welke behoefte dan ook. Dan blijf je wendbaar en heb je de capaciteit om de koploperspositie in de markt te nemen.’

Gevangen in hun eigen IT

Vaak is het in gebruik nemen van nieuwe technologie voor grootzakelijke bedrijven op z’n zachtst gezegd een uitdaging. De infrastructuur is vaak eerder achterhaald dan de afschrijvingstermijn en ze hebben te maken met contracten waar ze nog jaren aan vast zitten. Het roer om gooien is dan bijna onmogelijk. ‘Daarom is innovatie in IT een steeds groter probleem geworden bij onze klanten en dat terwijl ze zich vaak terdege bewust zijn van de vernieuwingen die ze zouden moeten of willen doorvoeren. Ze zitten als het ware gevangen in hun eigen IT.’

Het wordt onze klanten ook niet eenvoudig gemaakt om uit de handen van grote hard- en softwareleveranciers te blijven, vindt Verbiesen. ‘Het is de wet van de remmende vooruitgang: op het moment dat een écht nieuwe technologie op de markt komt, wordt deze in eerste instantie door de grote wederverkopers gemeden en vindt daardoor vaak maar moeilijk toegang tot onze klanten. Vervolgens worden deze initiatieven bij succes vaak opgekocht door de dominante hard- en softwareleveranciers en vindt er de zoveelste consolidatie plaats.’ Vervolgens wordt er ook nog vaak ingespeeld op angst en worden onze klanten overgehaald om bijvoorbeeld nog jarenlange supportcontracten af te sluiten.

‘De toenemende behoefte aan wendbaarheid van onze klanten heeft ook te maken met de verschuiving van de ontwikkeling naar software. Tien jaar geleden volgden hardware-innovaties zich in rap tempo op. Nu zit het onderscheidend vermogen van die hardwareleveranciers vooral in hun software.’ In lijn daarmee verandert ook de contractwijze: ‘Vroeger was een contract transactioneel met een kop en een staart. Nu is dat langzamerhand aan het verschuiven naar andere afrekenmodellen zoals bijvoorbeeld het as-a-servicecontract.’

Managed Sourcing

‘Wij zien het als onze missie om onze klanten permanent toegang te geven tot de beste innovatieve technologie en bieden de benodigde vrijheid en wendbaarheid juist wel. Hiervoor zijn we continu en proactief op zoek om steeds nieuwe innoverende en vernieuwende partners te vinden. Onze mensen zoeken dagelijks naar de beste oplossing voor een bepaalde behoefte, zodat klanten direct met de beste partij in Nederland verbonden worden op het moment dat daar behoefte aan ontstaat.’

‘Wij hebben de beste partners met de hoogste vorm van kennis en certificering hiervoor al gecontracteerd en willen echt voor onze klanten klaar staan. Op deze wijze versterken wij onze klanten en verschaffen wij ze de ultieme kans om leidend te kunnen zijn in innovatie. Dat is het managed sourcing model zoals wij dat al tien jaar succesvol inzetten: door onze invulling van contracten zijn klanten wendbaar en hebben keuzevrijheid in plaats van gevangen te zitten in hun eigen IT.’

Verschil zichtbaar gemaakt door COVID-19

‘Kijk naar wat COVID-19 vraagt van organisaties. Ze worden gedwongen op een andere manier te werken. Denk bijvoorbeeld aan videoconferencing en andere thuiswerkfaciliteiten. ‘Onderbelichte IT-systemen worden ineens op de proef gesteld en kostengedreven IT-infrastructuren beginnen nu echt te kraken. Voor deze organisaties is het vermogen om te kunnen inspelen op deze veranderingen van essentieel (levens)belang geworden. Innovatie gedreven organisaties daarentegen gaan naadloos over op bijvoorbeeld thuiswerken.’

Dit zijn ook de tijden waarin organisaties zich nóg bewuster worden van de kansen die technologie biedt, aldus Verbiesen. ‘Neem e-health binnen de care-industrie. Dat werd eigenlijk nooit écht geaccepteerd, maar nu blijkt dat vitale functies toch steeds meer op afstand worden gemeten. Innovatie gaat nu heel snel en het wordt duidelijk wat nodig is om wendbaar te zijn en wendbaarheid is cruciaal in deze tijden.’

‘Het creëren van wendbaarheid én de mate waarin je kunt leiden door innovatie is dus sterk afhankelijk van hoe je je IT-contracten hebt ingericht. Wat mij betreft gaat dit nog voor beleid uit en heeft het impact op allerlei afdelingen in het bedrijf. Het vraagt namelijk een nieuwe manier van denken en handelen voor de CFO, voor HR, voor inkoop, het vraagt een andere personele indeling en natuurlijk, niet in de minste plaats, een nieuwe visie op IT.’

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
NTT BN start 31-5 TM 14-5