Wouter Hoeffnagel - 19 augustus 2020

Bluetooth Special Interest Group wil contacttracing uitbreiden naar wearables

De Bluetooth Special Interest Group werkt aan een specificatie die contacttracingtechnologie geschikt maakt voor wearables. De wearables worden hierbij verbonden met bestaande voor smartphones ontwikkelde contacttracingsystemen.

Door de technologie naar wearables uit te breiden wil de Bluetooth Special Interest Group deze beschikbaar maken voor een bredere groep gebruikers. Denk hierbij aan gebruikersgroepen waaronder het gebruik van smartphones beperkt is, zoals kinderen op de basisschool of personen in zorginstellingen.

De organisaties verwacht binnen enkele maanden een initiële opzet voor de specificatie te kunnen presenteren. Deze zal ter consultatie worden aangeboden. Bij de ontwikkeling van de standaard zijn 130 leden van de groep betrokken. Om welke partijen het specifiek gaat is niet bekend.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Progress Communications BW start week 17 tm 19
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12