Wouter Hoeffnagel - 11 december 2020

Gartner: Zes trends waarop I&O-leiders zich moeten voorbereiden

Gartner: Zes trends waarop I&O-leiders zich moeten voorbereiden image

Gartner adviseert infrastructuur- en operationele leiders (I&O-leiders) zich voor te bereiden op een zestal trends die komend jaar een belangrijke rol gaan spelen. Inspelen op deze trends helpt hen optimale resultaten te behalen na de COVID-19 pandemie.

“De coronavirus pandemie heeft IT-managers gedwongen hun bedrijfsvoering aan te passen om de toename in thuiswerkscenario’s te ondersteunen en de onvoorspelbare veranderingen in IT-vereisten op te vangen”, aldus Jeffrey Hewitt research vice president bij Gartner. “COVID-19 is echter niet de enige impuls voor het merendeel van het I&O-personeel om voortaan thuis te werken. De aard van infrastructuur ontwikkelt zich tot het punt waar remote I&O-teams haalbaar zijn voor het ondersteunen van nieuwe scenario’s, use cases en technologieën.”

Trend 1: Overal werken

Gartner verwacht dat 48% van de werknemers ook na de pandemie wil thuiswerken. Voor de pandemie lag dit percentage nog op 30%. Deze verschuiving dwingt IT-managers een flexibele en veerkrachtige organisatie te ontwikkelen die werknemers in staat stelt overal te werken, klanten vanaf iedere locatie toegang geeft tot diensten en de uitrol van business service over gedistribueerde infrastructuren beheert.

“De traditionele gestructureerde processen van I&O maakt organisaties fragiel als het gaat om flexibiliteit in locatie”, zegt Hewitt. “Overal kunnen werken stelt organisaties in staat werknemers te decentraliseren en de bedrijfsvoering te activeren waar dit de meeste toegevoegde waarde oplevert voor de business. Het maakt zelfs andere keuzes rondom mogelijk, aangezien organisaties niet langer in een bepaalde geografische regio hoeven te recruiten.”

Trend 2: Optimale infrastructuur

“De sleutel tot overal kunnen werken is het ontwikkelen van een programmeerbare infrastructuur die het mogelijk maakt het juiste werk op de juiste plek en het juiste moment te kunnen uitvoeren. Dit is de crux van een optimale infrastructuur”, zegt Hewitt. Naarmate infrastructuur en operations ook integratie en operations omvat, moeten verschillende oplossingen zoals hyperconverged infrastructuur en computational storage worden gecombineerd voor de optimale use case.”

Een optimale infrastructuur omvat ook datacenter- en edge-infrastructuur, die zowel moeilijk meetbaar kunnen zijn als tot complexe implementaties kunnen leiden. Hewitt adviseert organisaties naar kostenoptimalisaties en tools te kijken om voor een bepaalde infrastructuurimplementatie een case te bouwen.

Trend 3: Operationele continuïteit

Workloads moeten steeds vaker worden ondersteund voor geografisch gespreide klanten en werknemers. IT-diensten moeten hierdoor continu beschikbaar zijn, onafhankelijk van externe factoren. Dit vraagt om geautomatiseerde implementaties en onderhoud met minimale impact. Gartner voorspelt dat in 2025 60% van de organisaties automatiseringstools inzet voor het uitrollen van nieuwe compute resources, terugdringen van de implementatietijd en vergroten van de flexibiliteit.

“Correct toegepast vergroot deze trend de efficiëntie en maakt een snellere uitrol van workloads mogelijk. Het grootste nadeel is de learning curve van nieuwe en soms complexe tools en processen die continuïteit ondersteunen.”

Trend 4: Modernisatie van de kern

Om zeker te stellen dat de bedrijfsinfrastructuur zich stapsgewijs ontwikkeld, adviseert Gartner het behouden van de core operations als een continu proces in plaats van een eenmalig proces. Organisaties moeten infrastructuren on- en off-premise coördineren op een wijze die legacy minimaliseert.

“Het voordeel van het moderniseren van infrastructuur is dat het de technical debt verlaagt en de weg vrij maakt voor een flexibele infrastructuur die voldoet aan de groeiende lijst met behoeften vanuit de business”, zegt Hewitt. “Organisaties moeten een modernisatieplan implementeren met een realistisch tijdspad, dat rekening houdt met veranderende behoeften aan vaardigheden.”

Trend 5: Gedistribueerde cloud

Een andere grote trend zijn gedistribueerde cloud resources, die de cloud gedecentraliseerd maken en supporttaken verplaatst naar cloud service providers. “Aangezien de gedistribueerde cloudmarkt nog niet volwassen is, kunnen de kosten hoog zijn en implementatiemodellen complex. Organisaties moeten dit echter op hun netvlies houden met het oog op de toekomst, aangezien de meeste cloud service platforms in de komende vier jaar een vorm van gedistribueerde clouddiensten zullen aanbieden.”

Trends 6: Kritieke vaardigheden ten opzichte van kritieke functies

“Vereiste vaardigheden op het gebied van I&O blijven zich ontwikkelen naarmate organisaties zich aanpassen aan de nieuwe business omgeving”, aldus Hewitt. “Specifiek is een verschuiving gaande van infrastructuurfuncties naar collectieve kritieke vaardigheden. Dit daagt de traditionele en ‘territoriale’ denkwijzen van infrastructuurteams uit en moedigt in plaats daarvan samenwerking aan.”

Gartner voorspelt dat I&O-leiders in 2022 tenminste 12 van dergelijke collectieve kritieke vaardigheden hebben geïdentificeerd. Bij het inhuren van nieuwe professionals op de krappe arbeidsmarkt adviseert Gartner de fundamentele cultuursverandering die deze verschuiving met zich meebrengt in het oog te houden.

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023