Wouter Hoeffnagel - 01 april 2021

CXO’s in EMEA zetten in op cloudgebaseerde back-up

CXO’s in EMEA zetten in op cloudgebaseerde back-up image

De meerderheid van de bedrijven in EMEA heeft voornemens om clouddiensten in te zetten als primaire methode voor hun dataprotectie in 2023. Deze trend, die het bedrijf vandaag op World Backup Day belicht, laat zien dat CXO’s de noodzaak voor het moderniseren van hun dataprotectiemogelijkheden inzien. Daarnaast maakt de inzet van clouddiensten voor dataprotectie het ook mogelijk de betrouwbaarheid en efficiency van back-ups te verbeteren en de kosten en complexiteit daarvan te verlagen.

Dit blijkt uit het Veeam Data Protection Report 2021. 77% van de CXO’s in EMEA geeft aan de komende twee jaar clouddiensten in te gaan zetten voor hun back-ups. Organisaties gebruiken de cloud niet alleen als primaire methode voor hun dataprotectie, ze zijn ook van plan om de manier waarop ze back-updiensten gebruiken te veranderen. 44% wil gebruik gaan maken van cloudgebaseerde back-ups via een Backup-as-a-Service-provider. Hierdoor kunnen bedrijven hun dataprotectie daadwerkelijk moderniseren en kostbare, tijdrovende Capex-investeringen en minder accurate manuele processen elimineren.

Dataprotectie vormt obstakel

Het Veeam Data Protection Report 2021 laat zien dat digitale transformatie (DX) wordt tegengehouden door dataprotectie, waarbij 29% van de bedrijven in EMEA hun DX-initiatieven de afgelopen maanden op een lager pitje heeft gezet of zelfs gestopt heeft. Inadequate back-upprocessen dragen hier sterk aan bij. Zo geven bedrijven over de hele wereld aan dat 58% van al hun data potentieel onbeveiligd zijn. Ze erkennen dat zelfbeheerde back-ups, waarbij slechts on-premises tools worden ingezet, hun bedrijven kwetsbaar maken en hun DX-initiatieven ondermijnen.

Wat CXO’s echt nodig denken te hebben als het gaat om hun primaire back-up-oplossing is betrouwbaarheid, het reduceren van risico’s en meer efficiency. Het verhogen van de success rate van back-ups is daarom de belangrijkste reden om uit te kijken naar het veranderen van hun primaire back-up-oplossing. Andere redenen zijn het verhogen van de return on investment, het verlagen van kosten voor software en hardware en het verbeteren van de SLA’s voor recovery point objectives (RPO) en de recovery time objectives (RTO).

Bedreiging voor digitale transformatie

“Organisaties in heel EMEA zijn zich ervan bewust dat het vertrouwen op legacy IT-systemen en dataprotectie-oplossingen een directe bedreiging vormen voor hun digitale transformatie. Daarom hebben CXO’s voornemens om meer gebruik te gaan maken van cloudgebaseerde back-up en Backup-as-a-Service”, zegt Ronald Ooms, Regional Vice President BACH van Veeam. “Door de inzet van dataprotectiediensten op basis van abonnementen profiteren organisaties van de voordelen van meer kosteneffectieve oplossingen en de flexibiliteit van het alleen betalen voor de diensten die ze afnemen. Dit zorgt er tevens voor dat processen zoals software-updates, patching en testen geautomatiseerd uitgevoerd worden, zodat ze niet meer hoeven te vertrouwen op handmatige protocollen.”

Het Veeam Data Protection Report 2021 is hier beschikbaar. 

NTT BW start 31-5 TM 14-6 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Progress Communications BN start week 17 tm 19