Witold Kepinski - 08 mei 2021

OCD en Scamander helpen OZHZ met de stap naar datagedreven werken

OCD en Scamander helpen OZHZ met de stap naar datagedreven werken image

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gaat samenwerken met Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) en Scamander om effectief datagedreven te gaan werken. OZHZ zal hiervoor aansluiten op het bestaande Regionaal Dataplatform van de Drechtsteden. Dit Dataplatform vormt een gedegen, veilige en uitbreidbare basis voor integraal inzicht en datagedreven werken in de regio. Doordat OZHZ kan profiteren van de reeds aanwezige technologie en informatieproducten, kan er snel en kosteneffectief resultaat worden bereikt.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) beschermt de leefomgeving, het milieu en de natuur in Zuid-Holland Zuid. Dit doen ze onder andere door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren vanuit expertise. De 200 specialisten van OZHZ staan dagelijks klaar voor de inwoners van Zuid-Holland Zuid en dragen zo bij aan een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.

Door datagedreven te werken kunnen de experts hun werk goed uitvoeren en kan het juiste beleid worden gemaakt en geïmplementeerd. OZHZ merkte echter dat de manier waarop zij met data werkten haar grenzen had bereikt. Het ontbrak aan eenvoudige grip op data waardoor de meerwaarde van datagedreven werken nog niet wordt verzilverd. Denk hierbij aan zaken als een eenduidige interpretatie van data, het vastleggen van historie, het herhaalbaar beschikbaar stellen van data en het in gebruiken nemen van een gedegen rapportagetool in de organisatie.

Samenwerking als oplossing
Om dit op te lossen, werd een uitvraag gedaan voor de realisatie van een gedegen en flexibel integraal Dataplatform. Op basis van het aanbestedingstraject is gekozen voor een samenwerking met Onderzoekcentrum Drechtsteden en kennispartner Scamander. OCD & Scamander realiseren synergie door inbreng van eigen specialismen en hebben gezamenlijk het Regionale Dataplatform Drechtsteden gerealiseerd. Dit Dataplatform vormt een gedegen, veilige en uitbreidbare basis voor integraal inzicht en datagedreven werken in de regio. Data stroomt er eenvoudig en gestructureerd en staat klaar voor gebruik om rapportages, dashboards en analyses te maken waarmee de kwaliteit en efficiency van werk en besluitvorming wordt verhoogd.

Het OCD is als onderdeel van de Drechtsteden niet alleen bekend met de structuur, applicaties en procedures binnen de Drechtsteden, maar ook met die van de decentrale overheid in zijn algemeenheid. Het OCD heeft toegang tot landelijke voorzieningen en beschikt over inmiddels 250 koppelingen met (regionale) datasets, waaronder applicaties die ook door OZHZ worden gebruikt.

“Het OCD beschikt ook over het SmartDataCenter (SDC). Dit is dé plek binnen de regio Drechtsteden waar data wordt gevonden, gedeeld en omgezet naar informatie en inzichten. Het team van het SDC stimuleert en faciliteert digitalisering, datagedreven werken en innovatie en bestaat uit ervaren en gekwalificeerde data adviseur/engineers en informatiemanagers. Omdat we al jaren samenwerken met de vertrouwde kennis- en implementatiepartner Scamander, blijven we up-to-date met de nieuwste trends en verhogen we de slagkracht en continuïteit van het integrale Dataplatform in de regio”, aldus Arri Hartog, directeur OCD.

Resultaten en voordelen
OZHZ sluit aan op het Regionaal Dataplatform van de Drechtsteden en krijgt hiermee de beschikking over een integraal dataplatform. Zo kunnen ze profiteren van bestaande technologie, regionale data, datamodellen en reeds bestaande integrale rapportages. Hergebruik zorgt voor snelheid bij het bereiken van resultaat en kosteneffectiviteit. Omdat het Dataplatform bestaat uit een flexibele en schaalbare architectuur, is het eenvoudig uitbreidbaar, zowel in het aantal gebruikers als het aantal (open) databronnen. Samenwerking levert hierbij ook nog eens strategische meerwaarde. Door het koppelen van data en inzichten, uiteraard op een veilige en waar nodig gespeudonimiseerde wijze, ontstaat er een beter, actueler, eenduidiger en completer beeld van de omgeving, met integrale inzichten. "We hebben gekozen voor een partnership met Onderzoekcentrum Drechtsteden en Scamander, omdat zij naast uitgebreide ervaring op het gebied van datagedreven werken ook nuttige domeinkennis inbrengen. We kunnen snel en kosteneffectief aansluiten op het bestaande Dataplatform, waarbij we ook steeds meer integrale inzichten kunnen realiseren", aldus Leonie de Raad, Unitmanager Informatiemanagement OZHZ

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023