Wouter Hoeffnagel - 25 juni 2021

Juniper en Corero vernieuwen SmartWall Threat Defense Detector

Juniper en Corero vernieuwen SmartWall Threat Defense Detector image

Juniper Networks en Corero Network Security lanceren de nieuwe versie 10.3 van de SmartWall Threat Defense Detector (TDD). Deze oplossing voor het blokkeren van DDoS-aanvallen combineert het Juniper Networks MX Series Universal Routing Platform gecombineerd met intelligente software. De geïntegreerde DDoS-oplossing biedt real-time detectie en reductie van de lijnsnelheid. De capaciteit is schaalbaar van 100 Gbps tot 40 Tbps. De oplossing maakt gebruik van 24/7 monitoring op pakketniveau, geautomatiseerde machine-analyse en past via infrastructuurcomponenten beveiligingsregels toe op de complete netwerkrand.

De omvang, regelmaat en geavanceerdheid van DDoS-aanvallen blijven groeien. Hierdoor zijn traditionele blackholing, out-of band scrubbing centers en handmatige tussenkomst niet langer toereikend. Juniper Networks en Corero Network Security bundelen hun krachten om deze kloof te dichten.

Nieuwe functies en verbeteringen van deze oplossing zijn onder meer overzicht op 5G-netwerken met inspecties van het GTP-netwerkverkeer en de plug-in IP Intelligence. Ook zijn diensten beschikbaar voor beveiliging tegen DDoS-aanvallen met een serviceportal en bewustzijn van tenants. Ook ondersteunt de oplossing flexibel beheer van het netwerkverkeer met ondersteuning voor BGP-beleidsregels en oplossingen van uiteenlopende leveranciers.

Overzicht op 5G-netwerken

De komst van 5G resulteert in een flinke toename van het aantal verbonden apparaten, hogere overdrachtssnelheden en meer bandbreedte. Veel IoT-apparaten zijn intrinsiek onveilig. Ze groeien daarom in rap tempo uit tot gewilde doelwitten voor cybercriminelen. En omdat die steeds meer bandbreedte tot hun beschikking hebben, kunnen ze zwaardere DDoS-aanvallen genereren die het netwerk en de IT-diensten van elke organisatie plat kunnen leggen.

We zijn inmiddels bekend met DDoS-aanvallen via het internet. Maar wat nu als er aanvallen van binnenuit het netwerk worden gedaan? En wat gebeurt er als de apparaten van de abonnees van mobiele providers ongemerkt met malware worden besmet en bij botnets worden ingelijfd, die op hun beurt weer aanvallen op andere organisaties uitvoeren? Als uit onderzoek van Juniper Networks en Corero blijkt dat de aanval van jouw netwerk afkomstig is, kunnen organisaties reputatieschade oplopen. Mobiele providers hebben door privacybeschermingsmaatregelen maar weinig zicht op de activiteiten van hun eindgebruikers. Dit maakt inspectie van het netwerkverkeer en tijdige signalering van bedreigingspatronen van groot belang.

Inspectie van GPRS Tunneling Protocol (GTP)-verkeer

De nieuwe versie van SmartWall TDD is in staat om aanvallen op te sporen die via de abonnees van mobiele providers worden uitgevoerd. De nieuwe inspectiefunctie van het GPRS Tunneling Protocol (GTP)-verkeer maakt dit mogelijk. GTP wordt gebruikt binnen alle mobiele netwerken, inclusief 5G-netwerken. Met de nieuwe functie van SmartWall TDD kunnen mobiele operators de tunnel endpoint identifier (TEID) ophalen uit de GTP-header, de GTP-header overslaan en de netwerkpakketten van het ingekapselde verkeer inspecteren. Met de plug-in IP Intelligence kunnen mobiele providers zo nagaan uit welk land en van welk autonomous system number (ASN) de aanval afkomstig is.

Met de GTP-payload en IP-intelligence kunnen mobiele providers kwaadaardige activiteiten signaleren, de betrokken abonnees informeren en DDoS-aanvallen een halt toeroepen. Providers kunnen zo hun merkreputatie beschermen, maar de DDoS-beveiliging ook als dienst aan hun abonnees aanbieden. Steeds meer organisaties vragen aan serviceproviders om hun bestaande beveiliging aan te vullen met diensten die bescherming tegen DDoS-aanvallen bieden. Door dergelijke diensten aan te bieden kunnen serviceproviders meer omzet genereren en hun concurrentiepositie verbeteren.

Optioneel component

Het SmartWall Service Portal is een optionele component die serviceproviders aan hun klanten kunnen aanbieden en de mogelijkheid biedt om hen te beschermen tegen DDoS-aanvallen. Serviceproviders kunnen met SmartWall TDD data over het netwerkverkeer verzamelen en aanvalspatronen analyseren. Ook kunnen zij specifieke data per klant bekijken en kunnen klanten via hun eigen dashboard historische en real-time aanvalsinformatie raadplegen die specifiek op hun organisatie van toepassing is.

De nieuwe versie stelt serviceproviders in staat verschillende servicelevels te definiëren, waardoor zij hun dienstverlening kunnen differentiëren en verschillende niveaus van bescherming aan hun klanten kunnen bieden.

Flexibel beheer

Als organisaties door grootschalige DDoS-aanvallen worden getroffen, doen ze meestal een beroep op blackholing of leiden ze het verkeer door naar een scrubbing centrum. Bij blackholing kan een deel van het verkeer van de huurders te lijden krijgen onder nevenschade en soms zelfs volledig offline gaan. Scrubben, waarbij het verkeer moet worden teruggewonnen en meestal handmatig moet worden ingegrepen, is vaak erg kostbaar.

Met SmartWall TDD 10.3 krijgen organisaties meer grip op hun BGP-beleid. De tool stelt bedrijven in staat om meer met het verkeer te doen voordat het aankomt bij MX Series-routers. Ook kunnen ze ervoor kiezen om het verkeer naar MX-routers om te leiden voor inspectie en opschoning. Als er bijvoorbeeld apparaten van andere leveranciers binnen hun netwerk worden gebruikt, kunnen klanten met deze release een veel flexibelere controle hebben met de flowspec-acties als gevolg van die BGP-beleidscontrole.

Dankzij het beheer van het upstream verkeer kunnen klanten meer filteractiviteiten intern uitvoeren en zo voorkomen dat hun verbindingen verzadigd raken. Vervolgens worden de paylods van het resterende verkeer op de verbindingen geïnspecteerd en worden mogelijke aanvallen geblokkeerd door MX-routers, die worden aangedreven door de Trio-chipset van Juniper Networks.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Comstor BN start 14 feb CIS Services Awareness