Witold Kepinski - 04 oktober 2021

Vertrouwen in AI bij Quality Assurance neemt toe

Vertrouwen in AI bij Quality Assurance neemt toe image

Er heeft een significante verschuiving plaatsgevonden naar een meer georkestreerde aanpak van Quality Assurance (QA) omdat organisaties zich steeds meer bewust worden van het belang ervan, zo blijkt uit de 13e editie van het World Quality Report 2021-2022, dat is gepubliceerd door Capgemini, Sogeti en Micro Focus. Het rapport beschrijft de belangrijkste trends op het gebied van Quality Assurance en testen die deze verschuiving in perceptie over de hele linie onderstrepen: kunstmatige intelligentie (AI), agile en DevOps en Intelligent Industry, waarin digitale transformatie de fysieke en digitale wereld samenbrengt.

Uit het rapport blijkt dat de verwachtingen op het gebied van Quality Assurance en testen realistischer worden; belangrijke aandachtsgebieden van de IT-strategie, zoals het verbeteren van de klantervaring (63%), het verbeteren van de beveiliging (62%), het inspelen op de vraag van de business (61%) en de hoge kwaliteit van softwareoplossingen (61%), krijgen in grote lijnen hetzelfde gewicht.

Vertrouwen in AI bij Quality Assurance neemt toe
Er is een groeiende wens onder organisaties om AI- en Machine Learning-technieken te gebruiken in hun Quality Assurance-programma's. Uit het rapport blijkt dat bijna de helft van de respondenten (48%) een kant-en-klare voorraad heeft van testuitvoeringsdata die AI- en machine learning (ML)-platforms nodig hebben, 42% zegt dat business owners vertrouwen hebben in de intelligentie die deze platforms bieden, en 46% zegt dat hun organisatie bereid is om te handelen op basis van de intelligentie die het AI/ML-platform biedt. Het vertrouwen in AI in Quality Assurance is groot, de plannen zijn robuust en er worden vaardigheden en toolkits ontwikkeld om AI- en ML-technieken goed te gebruiken in hun Quality Assurance-programma's. Desondanks is het gebruik van AI in Quality Assurance nog niet volwassen. Volgens het rapport is er een groeiende behoefte aan vaardigheden op het gebied van teststrategie en testontwerp voor AI, wat aangeeft dat organisaties de complexiteit van AI, de uitdagingen om er gebruik van te maken en de moeilijkheden van het testen van AI zelf beginnen te begrijpen.

Bedrijven plukken de vruchten van agile en DevOps in QA
De adoptie van agile en DevOps in QA en testen is een doorlopende trend. Bedrijven plukken al de vruchten van het leggen van meer focus op agile en DevOps, zoals verbeteringen in de productiviteit, kwaliteit van de software, en de kosten. Het rapport vond een significante herschikking in de factoren die respondenten als het meest belangrijk beschouwden voor een succesvolle invoering van DevOps, waarbij meer dan de helft (52%) van de respondenten bedrijfsdoelstellingen als de meest belangrijke factor zag - een sprong van 11 punten ten opzichte van vorig jaar. De technologie is daarentegen in belang gedaald - slechts 49% van de respondenten plaatste het dit jaar op de eerste plaats, vergeleken met 65% in 2020.

Maar het gebrek aan professionele testexpertise in agile teams blijft een uitdaging. Nu de grenzen tussen softwareontwikkeling en testteams vervagen, moeten organisaties zich richten op samenwerking en het bijscholen van alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit.

De toekomst van testen is intelligent
Quality Assurance-teams zullen binnenkort een bron van snelle groei worden in de Intelligent Industry, dus er is enorm veel waarde te halen uit het toewijzen van tijd, energie en budget. Het rapport merkt op dat bedrijven graag digitale transformatie willen bereiken, en de belangrijkste drijfveren voor Intelligent Industry zijn verbeterde efficiëntie (47%), verhoogde kwaliteit (46%), betere wendbaarheid en flexibiliteit (44%) en verbeterde klantervaring (43%). Om dit te bereiken, moeten organisaties in de eerste plaats het management overtuigen en de haalbaarheid aantonen. Een aanzienlijke 42% van de respondenten in het rapport noteerde ook plannen om hun bestaande testlabs te upgraden met mogelijkheden op het gebied van 5G, Internet of Things (IoT), AI en autonome systemen om dit te vergemakkelijken. Dit vergt aanzienlijke investeringen en organisaties moeten zich richten op investeringen in producten en diensten die de meeste waarde zullen leveren in de kortste tijd, maar ook in mensen.

"Wat duidelijk naar voren komt in het World Quality Report van dit jaar is de verschuiving in de perceptie en de toegenomen aandacht voor Quality Assurance als geheel", aldus Mark Buenen, Global Leader, Digital Assurance en Quality Engineering bij Capgemini. "De pandemie heeft het belang van wendbaarheid voor organisaties in alle sectoren versterkt. Nu IT wordt gemoderniseerd en omgevingen naar de cloud verhuizen om wendbaarheid mogelijk te maken, worden bedrijven zich steeds bewuster van de relevantie en waarde van Quality Assurance. Als gevolg daarvan zien we steeds meer investeringen op dit gebied. Met name in technologieën die Intelligent Industry mogelijk maken."

"Het World Quality Report is een uniek wereldwijd onderzoek, en het onderzoek van dit jaar belicht het effect van de voortschrijdende pandemie-beïnvloede vereisten voor applicaties over nieuwe implementatiemethoden, de aanhoudende groei van AI, evenals de adoptie door QA van agile en DevOps-praktijken," aldus Rohit de Souza, Senior Vice President, General Manager - ITOM Product Group & ADM Product Group, Leider van het CTO-kantoor en Product Security, Micro Focus. "Nu onze klanten hun softwarekwaliteit, -snelheid, -productiviteit, -beveiliging en algehele klantervaring willen verbeteren over een scala aan apparaten en omgevingen, laten deze bevindingen zien dat organisaties hun initiatieven voor modernisering moeten voortzetten met behulp van AI-gestuurde tools voor continue kwaliteit en testautomatisering."

World Quality Report 2021 onderzoeksmethodologie
Het World Quality Report, dat dit jaar 1.750 CIO's en andere senior technologieprofessionals, verspreid over 10 sectoren, uit 32 landen heeft geïnterviewd, is het enige wereldwijde rapport dat trends op het gebied van applicatiekwaliteit en testen analyseert. Het wordt sinds 2009 jaarlijks geproduceerd. Voor het rapport van 2021-22, dat nu zijn 13e editie beleeft, is gekozen voor gegevensverzameling via computerondersteunde telefonische interviews. Gebaseerd op een analyse van zeven respondentgroepen: Chief Innovation Officer (CIO), Vice President Applications, IT Director, Quality Assurance/Testing Manager, Chief Data Officer/Chief Marketing Officer, Vice President/Director of Research & Development, en Chief Technology Officer (CTO)/Product Head, zijn in het rapport respondenten van over de hele wereld ondervraagd via kwantitatieve interviews, gevolgd door kwalitatieve ‘deep-dive’-discussies.

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 Progress Communications BW start week 17 tm 19
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER