Wouter Hoeffnagel - 07 februari 2022

HR-tech leverancier HiBob bundelt krachten met 360Learning

HR-tech leverancier HiBob bundelt krachten met 360Learning image

HiBob gaat een samenwerking aan met 360Learning, leverancier van SaaS-oplossingen voor collaborative learning. Het doel is om bedrijven te helpen om zich te onderscheiden op het gebied van personeelswerving, zorg te dragen voor de upskilling van hun personeel en een bloeiende cultuur van training en persoonlijke ontwikkeling in het leven te roepen.

Dankzij de integratie van de technologie van HiBob en 360Learning kunnen organisaties hun workflows verbeteren op basis van een rechtstreekse verbinding tussen de twee platforms. HR-managers en learning & development (L&D)-managers bij snelgroeiende bedrijven kunnen werknemers op die manier effectiever inwerken, trainen, behouden en ondersteunen.

Sterkere convergentie van het HR- en L&D-traject

De samenwerking zorgt voor een sterkere convergentie van het HR- en L&D-traject van werknemers. Organisaties kunnen zowel HiBob als 360Learning gebruiken om de voortgang van werknemers te bewaken en hun werkprestaties, arbeidsvergoedingen en secundaire voorwaarden te beheren.

Het samenbrengen van inzichten op het gebied van HR en L&D maakt een einde aan administratieve pijnpunten, zodat HR-managers meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de bedrijfscultuur en het onboardingproces. Dit maakt het ook makkelijker om meer nieuw personeel, vertrekkende werknemers, promoties en reorganisaties af te handelen. De samenwerking stelt zakelijke en HR-managers in staat om meer tijd te wijten aan het waarborgen van een positieve werknemerservaring door het bevorderen van de persoonlijke en beroepsontwikkeling van medewerkers. Dit met het oog op het tekort aan talent en het sterk personeelsverloop.

Betrokkenheid van personeel op peil houden

“Door het huidige tekort aan vaardigheden, de strijd om talent en het groeiende aantal hybride en thuiswerkers beginnen bedrijven te beseffen hoe belangrijk het is om de betrokkenheid van het personeel op peil te houden door ondersteuning te bieden voor de beroepsontwikkeling van werknemers”, zegt Ronni Zehavi, de CEO van HiBob. “Uit een enquête door HiBob blijkt dat ‘loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei’ voor 87% van alle millennials een belangrijk criterium is voor de keuze van een werkgever. Daarnaast zien zij ‘kansen om te leren en groeien’ als een belangrijke factor voor personeelsbehoud. Bedrijven die dergelijke secundaire voorwaarden niet bieden zullen het daarom afleggen in de strijd om talent. Deze kant-en-klare integratie helpt HR-afdelingen en managers om de ontwikkeling van werknemers te ondersteunen en belonen, of zij nu op kantoor werken, thuiswerken of een combinatie daarvan.”

De samenwerking maakt het mogelijk om werknemersgegevens uit het HR-platform Bob automatisch te delen met het platform van 360Learning. Op die manier kunnen HR-inzichten effectief worden gekoppeld aan het trainings- en ontwikkelingstraject van werknemers binnen 360Learning. HR-managers kunnen de resultaten van hun initiatieven voor collaborative learning meten en bewaken en daarover rapporteren. Ze kunnen nagaan wie er trainingen voor collega’s ontwikkelt, wie daaraan deelneemt, wie nieuwe vaardigheden opdoet en op welk niveau en tempo. Door een hechtere koppeling van inzichten op het gebied van training en ontwikkeling binnen werknemersdossiers (prestatiebeoordelingen, arbeidsvergoedingen enzovoort) kunnen managers zich een duidelijker beeld van hun mensen vormen. Het stelt hen in staat om na te gaan op welke punten werknemers verbetering behoeven en op welke gebieden ze vooruitgang boeken of uitblinken.

"Leren is een van de meest cruciale aspecten van de employee journey. De effectiviteit van het onboardingproces en de begeleiding van werknemers in hun nieuwe functie is van grote invloed op hun groei en prestaties", zegt Nick Hernandez, de CEO van 360Learning. "Bedrijven worstelen momenteel met de werving en upskilling van hun personeel. L&D-teams moeten daarom strategisch te werk gaan. Ze moeten hun focus richten op het bevorderen van samenwerkend leren in plaats van losstaande systemen te gebruiken. Dat is precies wat onze samenwerking met HiBob mogelijk maakt. Dankzij de integratie van onze platforms kunnen HR- en L&D-managers hun focus volledig richten op mensen en leerprocessen."

Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023 SLTN Vierkant
Progress Communications BN start week 17 tm 19