Redactie - 15 juni 2022

Klimaat Parlement maakt Tech Data de hele organisatie warm voor duurzaamheid

Klimaat Parlement maakt Tech Data de hele organisatie warm voor duurzaamheid image

Een kleine twee jaar geleden bezocht Patrick Steenssens, de Vice President Benelux van Tech Data, een event over klimaatverandering. Het onderwerp raakte hem. Niet veel later zag het Klimaat Parlement van Tech Data het levenslicht. Een groep vrijwilligers binnen de Benelux-organisatie zet zich in voor een klimaatneutraal bedrijf in 2030 en wil de strijd tegen klimaatverandering in het DNA van de organisatie verankeren. Dat lukt uitstekend, zo blijkt uit de enthousiaste woorden van zowel initiatiefnemer Steenssens als Diana Pluut, die het Klimaat Parlement coördineert.

“Ik werd in september 2020 uitgenodigd door Filip Helssen van Coriotech voor een event dat hij had georganiseerd”, begint Patrick Steenssens zijn verhaal. “Daar vertelden start-ups over hun ideeën om klimaatverandering tegen te gaan. Het viel me op hoe betrokken de ondernemers waren bij het verbeteren van de wereld en hoeveel passie anderen hadden om daar weer bij te helpen. Als deze bedrijven dat kunnen, dan moeten wij met Tech Data ook een bijdrage leveren, bedacht ik me.”

Bottom-up
Steenssens besloot meteen dat het tijd was voor actie. Hij had naar ‘corporate’ kunnen stappen en een top-down-aanpak af kunnen dwingen, maar koos heel bewust voor een ander pad. “Ik wilde echt dat het initiatief bottom-up zou zijn. Ik riep om vrijwilligers. Minder dan een uur na mijn oproep, hadden meer dan tien mensen zich vrijwillig aangemeld. Bij de lancering waren dat er 25 en inmiddels is er een groep van ruim 40 mannen en vrouwen vanuit de hele organisatie. Bij de kick-off meeting van ons Klimaat Parlement stond ik versteld van de energie en gedrevenheid van de vrijwilligers.”

Diana Pluut (Senior Manager Change Management & Communications in de Benelux) is één van die mensen, want zij coördineert het Klimaat Parlement. Zij is minstens even enthousiast als Steenssens en merkt ook dat de bottom-up-aanpak zijn vruchten afwerpt. “Het is heel erg gaaf om te zien hoeveel energie dit heeft losgemaakt in de hele organisatie. We werken op een geweldige manier met elkaar samen. We kregen van Patrick de vrijheid om zelf onze aanpak te kiezen, zolang we maar toewerkten naar het doel om de CO2-uitstoot terug te brengen. We kozen voor de Design Thinking-methode, waar we nog geen ervaring mee hadden, en dat bevalt heel erg goed. Sommige initiatieven zijn eenvoudig uit te voeren, andere zijn moeilijker. Op dat moment is het belangrijk om iedereen erbij te betrekken. Als mensen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces, hoef je geen verandering op te leggen, dan gaan dingen vanzelf. Steeds meer medewerkers raken geïnspireerd door het verhaal en er komen nieuwe vrijwilligers bij. Ze bedenken met de design thinking-methodiek weer nieuwe initiatieven. Dat loopt allemaal parallel aan elkaar, wat onze inspanningen versnelt.”

Vier thema’s
Elk jaar worden er in het voorjaar door middel van een Design Thinking Sprint meerdere thema’s benoemd, waar het Klimaat Parlement dat jaar mee aan de slag gaat. In 2021 waren dat: bewustwording creëren, groener transport, groene mobiliteit en afvalreductie. Pluut behandelt ze één voor één: “Bewustwording creëren doen we heel concreet doordat we iedere medewerker de mogelijkheid hebben gegeven om een ‘home energy saving box’ mee naar huis te nemen. Zo gaan ze er hopelijk over nadenken en thuis over praten. Groener transport houdt onder andere in dat we partners de keuze geven in de manier waarop producten bezorgd worden. Ook dat zorgt voor bewustwording.”

“Met groene mobiliteit hebben we flinke stappen gezet”, vervolgt ze. “Van alle leaseauto’s die per 1 juni 2021 zijn afgeleverd of besteld, is 73 procent volledig elektrisch en begin volgend jaar is ons volledige wagenpark in Nederland elektrisch. We bieden medewerkers daarnaast een rentevrije lening voor een e-bike en we stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer.” Tot slot is er afvalreductie, waar ook hard aan is gewerkt, vooral in het magazijn. “Elke maand staat een andere afvalstroom centraal. We informeren de shiftleaders in maandelijkse sessies over die afvalstroom, die daarna hun mensen motiveren om ermee aan de slag te gaan. Daar staan ook beloningen tegenover. Bij het goed scheiden van een bepaalde hoeveelheid PMD-afval krijgen medewerkers bijvoorbeeld een tuinbank die van gerecycled PMD is gemaakt. In totaal hebben we nu tien procent minder restafval.” Onlangs is Tech Data ook gestart met een regeling voor een hybride warmtepomp, waar veel medewerkers belangstelling voor hadden.

Inmiddels wordt er nagedacht over de thema’s van 2022, die binnenkort bekend worden gemaakt. Want nu is het een kwestie van volhouden. Dat gaat volgens Steenssens wel lukken. “Dat is het mooie van dit Klimaat Parlement: het blijft gewoon doorgaan. Onze vrijwilligers bespreken hun ideeën met hun teamgenoten en dat zorgt automatisch voor enthousiasme in het hele bedrijf.”

Best Practice
Steenssens is zeer tevreden met wat het Klimaat Parlement tot nu toe voor elkaar heeft gekregen. “Dit gaat verder dan ik me had voorgesteld toen we aan deze reis begonnen. Langzaam maar zeker verankeren we klimaatbewustzijn in het DNA van onze organisatie en dat is, vind ik, de grootste winst. We zorgen ervoor dat klimaatneutraal worden in ieders gedachten zit. Het blijft niet beperkt tot de vrijwilligers, we willen alle 800 Benelux-medewerkers erbij betrekken.”

Maar het gaat zelfs nog verder dan de Benelux-organisatie. Tech Data heeft op Europees niveau de verschillende regio’s opgeroepen om op een eigen manier om te gaan met de strijd tegen de klimaatverandering. Pluut, die ook lid is van World Wide Sustainablity Group van Tech Data, vertelt: “Iedereen mag dat op een eigen manier invullen, maar ik merk dat er met veel bewondering naar ons voorbeeld wordt gekeken. We gelden wereldwijd echt als een best practice. In mei ontving Patrick voor de Benelux-organisatie vanuit Tech Data Europa een ESG-award voor dit project, waar we natuurlijk erg trots op zijn.”

Goede voorbeeld
Steenssens hoopt hiermee ook het goede voorbeeld te geven richting partners. “We willen elke partner waarmee we samenwerken inspireren. We hebben contact gezocht met resellers, leveranciers, transportpartners, nutsbedrijven en nog heel wat anderen, om ervoor te zorgen dat dit initiatief zich als een soort lopend vuurtje verspreidt.”

Hij sluit af met een tip voor ieder bedrijf dat met dit thema aan de slag wil gaan: “Wacht niet op iemand anders of totdat er wet- en regelgeving komt en je niet anders meer kunt. Als individu kun je al veel bereiken, maar als bedrijf kun je, met de energie van alle medewerkers, echt het verschil maken.”

Meer informatie over het Klimaat Parlement van Tech Data is te vinden op de website klimaatparlement.techdata.nl.

Auteur: Johan van Leeuwen

SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29