Wouter Hoeffnagel - 30 juni 2022

Verband tussen embedded analytics, hogere betrokkenheid en inkomsten

Verband tussen embedded analytics, hogere betrokkenheid en inkomsten image

Meer dan 60 procent van de bedrijven die producten en applicaties bouwen met geïntegreerde analytics ervaart een verhoogde betrokkenheid en 57 procent verhoogde ermee de omzet. Het verband hiertussen werd onderzocht door Product Led Alliances in samenwerking met ThoughtSpot. Het onderzoeksrapport onthult dat bedrijven die analytics integreren in apps nieuwe mogelijkheden realiseren om de klanttevredenheid en het gebruik van analytics te verbeteren, de ROI te verhogen, te innoveren, en betekenisvolle verandering in hun bedrijf teweeg te brengen. Er zijn echter de nodige uitdagingen om daar te komen.

De meest succesvolle bedrijven bouwen software, applicaties en diensten die niet alleen gebruik maken van gegevens, maar ook inzicht bieden in die gegevens als onderdeel van hun aanbod. Nu in-app dataverkenning de nieuwe standaard wordt in de gebruikerservaring (UX) van zowel zakelijke als consumenten-apps, verwachten gebruikers dat deze applicaties analyses bieden om hen te helpen data om te zetten in toegevoegde waarde. Ingebouwde analytics is niet nieuw, maar de waarde voor gebruikers groeit. Dit komt mede door nieuwe analytics-modellen, waarbij elke gebruiker gegevens zelf kan verkennen om zinvolle, relevante inzichten te vinden.

Uitdagingen

Iets meer dan de helft, 55 procent van de respondenten, biedt al ingebouwde analytics in hun producten aan, maar slechts 57 procent van degenen die dit doen, heeft dus een directe impact op de omzetverhoging gezien. Ondanks de waarde van het inbouwen van analytics blijft het duur en moeilijk. Budgetbeperkingen zijn voor 47 procent van de respondenten de hoogste drempel om een embedded analytics-oplossing te bouwen, terwijl 39 procent zich zorgen maakt over de trage time-to-market.

Als de oplossing eenmaal op de markt is gebracht, is er de uitdaging om het aanbod te onderhouden door te blijven voorzien in nieuwe functies (39 procent). Zelfs als bedrijven erin slagen deze systemen te bouwen, dan nog blijkt uit het onderzoek dat deze projecten geen gebruikers aantrekken en vasthouden, omdat de analytics ofwel geen zinvolle inzichten bieden die relevant zijn voor de gebruiker, ofwel te ingewikkeld zijn om te gebruiken.

Nadruk op UX

Bedrijven kunnen analytics niet simpelweg inbouwen. Ze moeten (opnieuw) nadenken over het soort UX dat deze geïntegreerde analytics bieden. Uit de resultaten blijkt dat 53 procent zich realiseert zich dat de UX van analytics belangrijker is dan ooit. Bijna 80 procent gaf aan dat er verandering nodig is om te kunnen voldoen aan specifieke zakelijke behoeften. Meer dan de helft vindt dat medewerkers op een intuïtieve manier zelf hun antwoorden moeten kunnen vinden.

De UX kan echter niet ophouden binnen een applicatie of product. Bijna twee derde van de ondervraagde productontwikkelaars noemde de noodzaak om inzichten uit applicaties te koppelen aan andere workflows, zoals het segmenteren van doelgroepen en die door te vertalen naar andere marketingapps, om intelligentie naadloos te operationaliseren. Echter, minder dan een derde doet dit momenteel.

Prioriteit geven aan de juiste onderdelen

De moderne datastack van vandaag de dag biedt het antwoord op de vraag hoe het potentieel van data en analytics kan worden benut bij het bouwen van duurzamere producten en applicaties. Hiervoor moeten productontwikkelaars wel prioriteit geven aan de juiste onderdelen van de stack: 65 procent van de respondenten beschouwt analytics als het meest kritische onderdeel van de moderne data stack, en 73 procent van hen is van plan fors te investeren in analytics tools.

"Dit onderzoek maakt duidelijk dat de regels voor het bouwen van geweldige producten zijn veranderd, en dat de juiste data en analytics UX van cruciaal belang is voor het bouwen van blijvende, gedifferentieerde applicaties. Software heeft de wereld overgenomen, en dat doet data nu. Bedrijven die niet nadenken over hoe ze deze data beschikbaar kunnen maken voor hun eindgebruikers, laten klanten en geld liggen", aldus Sumeet Arora, Chief Development Officer bij ThoughtSpot.

Het gehele onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024