Redactie - 01 juli 2022

Workday: Technologie is een belangrijke tool voor allerlei aspecten van duurzaamheid

Workday: Technologie is een belangrijke tool voor allerlei aspecten van duurzaamheid image

Duurzaamheid is meer dan alleen zorg voor de leefomgeving. Ook zaken als medewerkerstevredenheid en diversiteit maken er onderdeel van uit. Workday heeft dan ook een brede aanpak van sustainability. We spraken hierover met Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday.

“Duurzaamheid is een belangrijk thema in veel van de gesprekken die wij voeren, zowel met klanten als met potentiële klanten”, zegt Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday “Wij doen graag zaken in een partnership met onze klanten. En als je partners bent is het belangrijk dat je goed van elkaar weet hoe je over een aantal zaken denkt. Dat geldt zeker voor grote maatschappelijke thema’s als klimaat-neutraal ondernemen en culturele aspecten als inclusiviteit. We tasten met onze potentiële klanten graag af of we op deze gebieden op dezelfde lijn zitten. En uiteraard hopen wij hierbij een inspiratiebron voor onze klanten te kunnen zijn.”

Aan de andere kant kijken klanten er ook naar of technologie een rol kan spelen bij hun ESG uitdagingen. “Een voorbeeld hiervan is Peakon Employee Voice, dat wij via een overname vorig jaar verkregen hebben. Dat is een tool waarmee je niet alleen middels enquêtes uit kunt vragen wat er onder je medewerkers leeft, maar waarmee je ze in staat stelt om ook echt feedback te geven en de interactie aan te gaan; desgewenst anoniem.”

“Dergelijke tooling is op dit moment heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je medewerkers aan je bindt en kunt behouden. Want door de juiste KPI’s te definiëren en te bepalen hoe je daarop meet en stuurt, leveren wij sturingsinformatie die veel meer zegt dan alleen maar de financiële gegevens uit het jaarverslag.”

Sentiment
Door de inzet van een tool als Peakon Employee Voice kunnen gebruikers het sentiment meten onder een groep van medewerkers, bijvoorbeeld van een bepaalde locatie of een bepaalde business unit en hun mening polsen over een bepaald onderwerp. “Een vraag als ‘Zijn we werkelijk zo divers als we op de website hebben staan?’ leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor zo’n meting en het aardige is dat je met de tool dan ook allerlei benchmarks kunt uitvoeren.”

“Wij gebruiken de tool uiteraard intern ook en als eindverantwoordelijke van de Benelux vind ik het altijd leuk om de sentimenten in onze regio af te zetten tegen die in andere territoria. Daarmee kun je ook risico’s identificeren. Het systeem kan je vertellen dat er op de ene locatie een grotere kans op verloop is dan op een andere.”

Veel informatie
De inzet van technologie voor employee engagement heeft ook een versnellend effect. “Voorheen organiseerden veel bedrijven ieder jaar een heisessie, waarbij dan met de benen op tafel over van alles werd gebrainstormd. Met de tooling die wij hebben, kun je wekelijks een aantal vragen aan je medewerkers stellen. Bij Workday intern vragen wij onze medewerkers om elke vrijdag vijf vragen te beantwoorden. Dat is twee minuten werk, maar levert heel snel enorm veel informatie op. En doordat het beantwoorden van de vragen nauwelijks tijd kost en wij heel frequent terug rapporteren zie je dat de engagement rate, ofwel het aantal medewerkers dat wekelijks de vragen beantwoordt, heel hoog ligt. Bij ons wel op 97%.”

IT-sector
“Ik vind het mooi om te zien hoe de hele IT-sector steeds meer bezig is met thema’s als inclusiviteit en VIBE. En ik ben er trots op dat Workday hierin echt een voortrekkersrol heeft. Reeds bij de oprichting van ons bedrijf in 2005 stond in de kernwaarden van de organisatie dat medewerkers op de eerste plaats kwamen. “Happy employees make happy customers” was en is daarbij ons motto.”

“Ook in onze productontwikkeling zie je de focus op het volledig tot bloei laten komen van medewerkers terugkomen. Zo zijn wij hard bezig met het ontwikkelen van een skills cloud, waarmee organisaties goed in staat zijn om bij te houden wat een medewerker of sollicitant nu eigenlijk echt kan en er niet meer alleen maar gekeken wordt naar welke opleidingen iemand gevolgd heeft en welke diploma’s hij heeft gehaald.”

“In de skills cloud wordt vervolgens AI ingezet om de competenties van mensen te matchen op die van anderen die in een bepaalde job succesvol zijn. Die inzet van AI speelt overigens sowieso een steeds nadrukkelijkere rol. En zeker bij de klanten die al enige jaren van onze producten gebruik maken, zie je dat de data die zij in die jaren in het systeem verzameld hebben nu een voorspellende waarde krijgt.”

ESG
De term ESG is vrij nieuw, maar de onderliggende visie leeft al langer bij Workday. “Zo waren wij in 2017 al een CO2-neutrale cloud. Op dit moment komen klimaataspecten in meer dan de helft van elke uitvraag of aanbesteding naar voren. En ook de andere pijlers van ESG, de sociale en governance aspecten, krijgen veel aandacht. We zijn natuurlijk een Amerikaans bedrijf en in de VS is het heel gebruikelijk dat bedrijven de etniciteit van hun medewerkers registreren en daar ook over rapporteren. Hier doen we dat niet, maar ook hier hebben we diversiteit hoog in het vaandel staan.”

“Ik denk dat de samenleving in het geheel ruimdenkender is geworden doordat we veel opener uitdragen dat er verschillen zijn. Ikzelf ben daar ook steeds bewuster van geworden en ik ga in sollicitatieprocedures nu graag op zoek naar mensen die een klein tikje anders zijn. En dat heeft ook zijn weerslag, want er solliciteren nu ook mensen met een grotere diversiteit. Ik denk dat die zich dus ook meer aangetrokken voelen tot onze open cultuur.”

“Het is eigenlijk een self-fulfilling proficy: eerst schreven we over onze open cultuur, daardoor kregen we meer sollicitanten met een diverse achtergrond, kregen die mensen echt als collega’s en moesten toen dus ook wel echt ruimdenkender en toleranter zijn.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
ALSO CTV BW 23-05-2023 t/m 30-05-2023