Wouter Hoeffnagel - 02 juli 2022

Equinix presenteert duurzaamheidsverslag

Equinix presenteert duurzaamheidsverslag image

Equinix presenteert zijn Duurzaamheidsverslag 2021. Hierin worden de behaalde doelen, vooruitgang en innovatie op het vlak van belangrijke ESG-pijlers (Environmental, Social and Governance) van het afgelopen jaar geschetst. Daarnaast besteedt het verslag aandacht aan de vooruitgang op de doelen die sinds de creatie van het Corporate Sustainability-programma in 2015 zijn gesteld.

De ESG-initiatieven die deel uitmaken van Equinix' Future First-strategie zijn toegespitst op de kwesties die de grootste impact hebben op de belangrijkste stakeholders en de bedrijfsvoering van Equinix. Denk hierbij aan diversiteit, inclusie en verbondenheid (DIB), maar ook de doelstelling om tegen 2030 wereldwijd klimaatneutraal te zijn.

ESG-onderwerpen maken al lang integraal deel uit van de corporate agenda van Equinix en sluiten aan bij de materiële kwesties die een impact hebben op de stakeholders, het bedrijf en de wereld in het algemeen. Bovendien worden wereldwijd overal nieuwe overheidsvoorschriften voorgesteld en uitgevaardigd; dit maakt dat het voor Equinix nog belangrijker wordt om een duurzamere toekomst te creëren voor het milieu en de gemeenschappen die het bedrijf van dienst is.

Uitgebreide duurzaamheidsagenda

Deze ambitie, ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissiereductie, een strategisch groen financieringsplan en een uitgebreide duurzaamheidsagenda, is een belangrijke stap in het bevorderen van de investeringen en innovaties van het bedrijf die gericht zijn op het verminderen van broeikasgasemissies. Daarnaast weerspiegelt het de rol die Equinix kan spelen in het vergroenen van de digitale supply chain van zijn klanten en speelt het in op de veranderende behoeften van belangrijke stakeholders. Het bedrijf heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het nakomen van deze groene beloftes. Het dekkingspercentage van hernieuwbare energie voor het Equinix’ portfolio was meer dan 95 procent in boekjaar ‘21; dit markeert het vierde opeenvolgende jaar waarin een dekking van meer dan 90% werd bereikt.

Hoogtepunten uit 2021

Equinix meldt opnieuw aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt op zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Het streeft ernaar een bedrijf te worden dat duidelijk duurzaamheidsambities uitstraalt: de wereld samenbrengen op een platform om innovaties te creëren die ons werk, ons leven en onze planeet zullen verrijken. Hoogtepunten uit boekjaar ‘21 zijn onder meer:

  • Werd het eerste bedrijf in de datacenterindustrie dat zich ertoe verbond om tegen 2030 wereldwijd klimaatneutraal te zijn en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststelde voor zijn activiteiten en supply chain;
  • Bereikte een dekking van 95% voor hernieuwbare energie in zijn wereldwijde datacenter-footprint - het vierde achtereenvolgende jaar waarin het bedrijf een dekking van meer dan 90% heeft bereikt; Is medeoprichter geworden van het EU Climate Neutral Data Centre Operator Pact and Self-Regulatory Initiative, dat het voortouw neemt bij de totstandkoming en aansturing van de ontwikkeling van duurzaamheidsvereisten voor de datacenterindustrie in de EU om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
  • Heeft vanaf april 2022 voor $4,9 miljard aan groene obligaties uitgegeven en is daarmee de op drie na grootste wereldwijde uitgever op de investment-grade markt voor groene obligaties;
  • Heeft een perfecte score behaald op de Corporate Equality Index (CEI) van de Human Rights Campaign (HRC) en is daarmee een van de "Best Places to Work for LGBTQ+ Equality";
  • Staat op de eerste plaats in onroerend goed in JUST Capital's 2022 ranglijst van Amerika's meest "rechtvaardige" bedrijven;
  • Met ingang van 2022 is Equinix een van de eerste datacenterbedrijven die de beloning van bestuurders koppelt aan ESG-prestaties. Door de kortetermijnbeloningen voor werknemers op VP-niveau en hoger, inclusief de directieleden, aan te passen, wil het bedrijf zijn leiders verantwoordelijk stellen voor het bereiken van zowel milieu- als diversiteitsdoelstellingen;
  • Het wereldwijde bereik van Equinix strekt zich uit over 70 metro’s in 31 landen. De schaalbare ecosystemen van Equinix maken het mogelijk om organisaties in de digitale wereld te benaderen, met meer dan 10.000 klanten, waaronder meer dan de helft van de Fortune 500. Het interconnectieplatform van Equinix omvat nu meer dan 428.000 interconnecties die de digitale economie voeden.

Keith Taylor, Chief Financial Officer, Equinix: "Onze klanten, partners, investeerders en werknemers zijn meer dan ooit gefocust op duurzaamheid. In het afgelopen jaar hebben we een aanzienlijke toename gezien in de belangstelling van klanten voor de manier waarop Equinix hen helpt hun duurzaamheids- en ESG-doelstellingen te halen. Inspelen op de behoeften van onze klanten is slechts één van de redenen waarom we toegewijd zijn aan onze "Future First"-duurzaamheidsstrategie die onze belangrijkste ESG-initiatieven en -verantwoordelijkheden schetst, waaronder diversiteit, inclusie en verbinding (DIB), wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en onze toewijding om wereldwijd klimaatneutraal te worden."

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10
Axians MAESTRO BN start 28-9 tm 28-10