Witold Kepinski - 04 juli 2022

Experts gezocht voor herziening normen life cycle management

Experts gezocht voor herziening normen life cycle management image

Twee delen van de normenserie ISO/IEC/IEEE 24748 voor life cycle management van software en systemen worden herzien. Dit betekent dat een groep internationale experts de normen aanvult en corrigeert, zodat deze weer up-to-date zijn.

Nederlandse experts kunnen hier ook aan meewerken en zich hiervoor bij NEN aanmelden. Zoals bijvoorbeeld experts met (praktische) ervaring met de toepassing van life cycle management en/of met de system en software engineering processen. De NEN normcommissie “Software en systems engineering” coördineert dit. Zij volgt en beïnvloedt het werk van de internationale ISO/IEC groep De Nederlandse normcommissie bestaat uit verschillende experts op dit werkgebied.

De herziening van twee normen
Beide normdelen zijn in 2018 gepubliceerd. Zij geven richtlijnen voor het life cycle management van systemen en software. Hiermee vullen zij de processen die zijn beschreven in ISO/IEC/IEEE 15288 (System life cycle processes) en ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes) aan. De normen zijn relevant voor organisaties die hun processen willen verbeteren om effectiever en efficiënter te werken.

- ISO/IEC/IEEE 24748-1:2018 – ‘Systems and software engineering — Life cycle management — Part 1: Guidelines for life cycle management’

Deel 1 legt de concepten van systemen en levenscycli uit, en, onder andere, de modellen en hoofdpunten voor verschillende disciplines. De norm helpt ook bij het gebruik van levenscyclusprocessen binnen een organisatie of een project. Daarnaast beschrijft de norm hoe de concepten zich verhouden tot gedetailleerde procesnormen, bijvoorbeeld op het gebied van meten, projectbeheer en risicobeheer.

- ISO/IEC/IEEE 24748-2:2018 – ‘Systems and software engineering — Life cycle management — Part 2: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (System life cycle processes)’

Deel 2 geeft richtlijnen vanuit de aspecten strategie en planning en de toepassing in organisaties en projecten.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met Inge Piek, consultant ICT standards, telefoon 015 269 02 60 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen voor software en systems engineering. De normcommissie ‘Software en systems engineering’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van normen voor software en systems engineering en aspecten als life cycle management, process assessment, Software Product and System Quality en IT Asset Management. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

SLTN Vierkant SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29