Redactie - 28 juli 2022

‘Soms is één idee genoeg om iedereen wakker te schudden’

‘Soms is één idee genoeg om iedereen wakker te schudden’ image

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, sprak eerder dit jaar met voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. Een gesprek over duurzaamheid, de digitale ontwikkelingen, de maatschappelijke impact en hoe je daar als (grootzakelijke) organisatie je weg in kan vinden.

Wat betekent duurzaam ondernemen voor de grootzakelijke markt?
“In welke termen je ook praat over duurzaamheid, het raakt ál je activiteiten. Zo zijn de criteria voor duurzaamheid bij tenders scherper worden en is het bijvoorbeeld een onderwerp als je de risico’s voor je bedrijf in kaart brengt. Ook het wel of niet handelen op het gebied van duurzaamheid draagt bij aan je reputatie. Als je bijvoorbeeld nieuwe mensen wil aantrekken dan is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. En dan gaat het niet alleen om het mooie verhaal, want daar word je op afgerekend. Je moet antwoord kunnen geven wat je als bedrijf bijdraagt op de lange termijn. Ik verwacht dat we steeds meer Environmental-, Social- en Governance-criteria, ofwel ESG-criteria, zullen gaan zien. Het zijn de drie belangrijkste criteria om de duurzaamheid en ethische weerslag van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten.”

Zeker, en dat raakt ook onze leden. Zo hebben we onlangs een nieuwe expertgroep opgericht: ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Wat zou voor deze groep een goed advies zijn?
“In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik enorme waardering heb voor wat jullie als BTG allemaal doen. Als je ziet wat er nu allemaal speelt, het gaat om zó veel nieuwe creativiteit. De combinatie van digital networks en climate change is een ontzettend belangrijk thema. Ik heb een keer een prachtig boek gelezen Abundance van Peter Diamandis. Een boek over wereldvraagstukken als honger, ongelijkheid en armoede. Diamandis geeft aan dat we alle technologie in handen hebben om de problemen op te lossen, maar dat we veel te ouderwets denken. We denken te veel in gevestigde belangen, waardoor we niet komen tot de oplossing. In zo’n werkgroep heb je de mogelijkheid om af te vragen waaróm het onvoldoende opschiet.”

En dan zou de expertgroep met een soort routekaart moeten komen voor andere bedrijven, zodat ze aan de hand kunnen worden meegenomen. Dat geeft u als advies?
“Ja, exact!”

Kunnen we als Nederland wel voldoende tempo maken om de klimaatdoelen van 2030 te behalen?
“Het besef dat we veel meer moeten gaan doen op het gebied van duurzaamheid, is er. Maar ik krijg het gevoel van running out of time. Want we zitten niet op schema om de doelen te halen. We moeten als Nederland méér tempo gaan maken dan dat we nu doen. Als wij processen kunnen versnellen dan helpt dat enorm. Dat biedt ook voor BTG mogelijkheden om hieraan bij te dragen.”

In de duurzaamheidsdoelen van een stad vind je ook vaak de smart city terug. Technologie tot in de haarvaten van een stad. Hoe kijkt u aan tegen deze cross-over?
“Natuurlijk zijn de digitale mogelijkheden van een stad heel belangrijk. Maar je moet die wel verbinden aan het perspectief van de stad. Ik denk dat het nodig is om het concept van smart city op te pakken, in een tijd waarin alles zo snel verandert. Aan de ene kant zijn er ontzettend veel mogelijkheden, aan de andere kant is het vaak ook lastig. Kijk maar naar de belastingdienst, die met verouderde systemen werkt. Verbind de digitale mogelijkheden altijd met de wereld eromheen.”

BTG is een oude vereniging die in het hart opereert van het Nederlandse ecosysteem. Ziet u een mogelijkheid dat BTG de staatssecretaris van digitale zaken kan helpen met nieuwe plannen?
“Ik denk dat de staatssecretaris behoefte heeft aan kennis. Voor BTG is er zeker een kans om hieraan bij te dragen, met concrete voorstellen met aanbevelingen voor het beleid, op basis van de kennis die binnen BTG is opgebouwd.”

Wat zou u ons op strategisch niveau kunnen meegeven? We bouwen bruggen vanuit de deskundigheid van de leden, met aan de ene kant de solution partners en aan de andere kant de gebruikers.
“Ik zet graag een dikke streep onder ‘de kracht van verbinding’. Alleen red je het niet. Dus dat jullie die verbinding opzoeken is geweldig mooi. En het werkt goed om goede voorbeelden zichtbaar te maken. Want soms is één idee genoeg om iedereen wakker te schudden.”

En, tot slot, wat zou u onze leden in het bijzonder willen meegeven?
“Heb ook altijd oog voor ethiek. Dan doel ik vooral op de maatschappelijke kant. Want je kunt met alle digitale mogelijkheden ook veel schade aanrichten. De brug tussen ethiek en digitaal vind ik heel boeiend. Dát er de komende tijd veel gaat veranderen staat vast. En de vraag is hoe je met die verandering omgaat. Ik wens iedereen toe dat we alle ontwikkelingen de goede richting inkrijgen. Wie hier nu op een goede manier inspringt, is de winnaar van morgen.”

Over Jan Peter Balkenende
Jan Peter was van 2002 tot en met 2010 minister-president van Nederland. Na een sabbatical van enkele maanden nam hij een hoogleraarschap aan bij de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij nog altijd Governance, Instituations & Internationalisation doceert. Daarnaast is Jan Peter ook actief in het bedrijfsleven, onder meer als extern adviseur bij EY (voorheen Ernst & Young).

SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023