Wouter Hoeffnagel - 09 augustus 2022

Gemeente Emmen kiest voor F5 BIG-IP suite

Gemeente Emmen kiest voor F5 BIG-IP suite image

Gemeente Emmen verbetert zijn online dienstverlening en breidt deze uit. In samenwerking met IT-partner Conscia is daarvoor de F5 BIG-IP suite geïmplementeerd. Hiermee zorgt de gemeente voor een optimale beschikbaarheid van de services waarmee burgerzaken online kunnen worden geregeld. Ook biedt het een stabiele online omgeving voor werken op afstand en is het proactief beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

De gemeente telt meer dan 100.000 inwoners en is daarnaast serviceprovider voor een aantal randgemeenten en instanties in Drenthe. Veel inwoners regelen hun burgerzaken online. Daarom is het van groot belang dat de systemen van de gemeente de toenemende vraag aankunnen. Daarnaast bedient de gemeente 2.500 medewerkers die in toenemende mate vanuit huis werken en daarom op afstand toegang nodig hebben tot dossiers en systemen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Gezien de gevoelige, vaak persoonlijke informatie waarmee gewerkt wordt is veiligheid een belangrijk speerpunt voor de gemeente.

Enorm track record bij gemeenten

Voor de uitbreiding van de dienstverlening maakt de gemeente Emmen gebruik van drie modules uit de F5 BIG-IP suite: Load Traffic Manager (LTM), Access Policy Manager (APM) en Advanced Web Application Firewall (WAF). Deze drie modules werken optimaal samen met elkaar, zodat de diensten van de gemeente veilig, betrouwbaar en efficiënt worden aangeboden.

Voor de implementatie hiervan schakelde de gemeente Conscia in, hun IT-partner waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. Richard van der Graaf, Security Consultant bij Conscia, verklaart de keuze: “De F5 BIG-IP suite heeft een enorm track record bij verschillende gemeenten in Nederland. Wij zien dat gemeenten die ons benaderen vaak al een sterke voorkeur hebben om gebruik te maken van deze technologie. Het is onze verantwoordelijkheid om met de vragen en eisen van een gemeente te onderzoeken of het ook daadwerkelijk de beste oplossing is. Bij de gemeente Emmen bleek dat volledig het geval te zijn. De services die nu zijn toegevoegd, vormen een ideale aanvulling op de solide basis die nu al bij de gemeente aanwezig is.”

Sterke basis om dienstverlening buiten gemeentehuis te versterken

Lokale systemen zijn vaak gekoppeld met landelijke systemen, zodat burgers veel zaken zelf kunnen regelen vanuit huis. Dit internetverkeer is vaak versleuteld SSL-verkeer om de koppelingen veilig te houden, en de burgers een veilige én soepele verbinding te bieden. Hiervoor wordt een combinatie van F5-toepassingen en Check Point security-oplossingen ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Rémon Oukes, System Network Engineer bij Gemeente Emmen: “Het klinkt misschien vreemd, maar we kunnen zeggen dat we het goed doen als de gebruiker zo min mogelijk merkt van de uitrol van dit pakket. Onze dienstverlening blijft altijd toegankelijk, thuiswerkers kunnen eenvoudig en snel aan de slag met de bestanden en applicaties die zij nodig hebben en mogelijke aanvallen en dreigingen worden bij de eerste detectie direct in de kiem gesmoord, nog voordat ze een gevaar opleveren. Zo hebben wij als gemeente een solide basis om onze dienstverlening buiten het gemeentehuis nóg verder te versterken.”

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023