Wouter Hoeffnagel - 16 augustus 2022

Kabinet verbiedt hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata

Kabinet verbiedt hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata image

Het hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata wordt verboden. Het kabinet neemt hiermee een recent advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over.

Het verbod is verwerkt in de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, meldt het ministerie van BZK op Digitaleoverheid.nl. Het doel van deze wetswijziging is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen. Deze gegevens kunnen vervolgens onder meer worden hergebruikt en voor onderzoeksdoeleinden worden ingezet. Het gaat hierbij specifiek om informatie die al openbaar is, en waarmee volgens het kabinet niet voorzichtig hoeft worden omgegaan.

Terughoudend met hergebruik van persoonsgegevens

Tegelijkertijd benadrukt het kabinet dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met het hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata. Het kabinet verbiedt daarom in het gewijzigde wetsvoorstel het hergebruik van persoonsgegevens door overheden expliciet.

De AP adviseerde vorige week onder meer een dergelijk expliciet verbod op het hergebruik van persoonsgegevens op te nemen in het wetsvoorstel. Het ministerie van BZK meldt nu dat dit verbod door het kabinet al is verwerkt in het nieuwe conceptvoorstel. Dit concept ligt nu bij de Raad van State. Na advies van de Raad van State wordt het concept voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: "Het beschikbaar stellen van open data door overheidsorganisaties biedt interessante kansen en kan onder meer onderzoek ondersteunen. Het vinden van de juiste balans tussen het beschikbaar stellen van voldoende data en adequaat beschermen van de privacy van betrokkenen is hierbij van cruciaal belang. In het gewijzigde conceptvoorstel Wet hergebruik van overheidsinformatie is daarom het hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata expliciet verboden, in lijn met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens."

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Netgear banner liggend start week 14