Floris Hulshoff Pol - 05 september 2022

NAVO oefent samen met Defensie counter-drone systemen

NAVO oefent samen met Defensie counter-drone systemen image

Drones zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en in huidige conflictsituaties. De dreiging van deze kleine vliegende machines neemt toe. De NAVO en Nederland blijven zoeken naar oplossingen om weerbaar te zijn tegen deze dreiging. Om die reden heeft de NAVO samen met het Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) en het C-UAS Test Center van Defensie voor de tweede keer van 5 t/m 23 september een counter-drone interoperabiliteitsoefening op de Luitenant-generaal Bestkazerne georganiseerd.

De NAVO ontwikkelt op dit moment een mogelijk standaard protocol voor counter-drone systemen. Dit met als doel om de interoperabiliteit, het onderling kunnen samenwerken, en daarmee de effectiviteit van deze counter-drone systemen te optimaliseren. Tijdens deze counter-drone oefening nemen verschillende partijen zoals buitenlandse eenheden, industrie en onderzoeksinstituten deel. Samen zetten zij verschillende systemen in waaronder sensoren om drones te detecteren en effectoren om drones uit te schakelen, daarnaast nemen zij verschillende soorten drones mee die representatief zijn als dreiging en een uitdaging vormen voor de systemen die getest worden.

Drone dreiging neemt toe

De technologische ontwikkelingen van drones gaan razendsnel. Drones zijn steeds kleiner, kennen meer toepassingen, kunnen langer en steeds meer autonoom vliegen. Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen. Inmiddels zijn ze al ingezet bij verschillende aanvallen op onder andere een militaire bases in Syrië, op olie-installaties in Saudi-Arabië en wordt er dagelijks gebruik van gemaakt tijdens de oorlog in Oekraïne. Ook een terroristische aanslag met een drone is niet ondenkbaar. Daarnaast vormen particulieren, al dan niet moedwillig, een dreiging met het gebruik van drones. Regelmatig, op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier zorgen deze particuliere drones voor gevaar in de nabijheid van vliegvelden of grote groepen mensen.

Counter Drone Test Centrum

De Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems met haar C-UAS Test Center van Defensie, gevestigd op de Luitenant-generaal Bestkazerne, onderzoekt hoe om te gaan met uiteenlopende dreigingen van vliegende onbemande systemen. Het Test Center onderzoekt onder andere met welke combinatie van mensen, middelen en manieren de dronedreiging het beste tegen te gaan is. Daarnaast vormt het Test Center een platform voor Defensie om samen met de industrie te testen en te experimenteren met verschillende counter-drone systemen. Defensie beschikt op dit moment over systemen om drones te detecteren en te verstoren.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024