Wouter Hoeffnagel - 23 september 2022

ACM presenteert concept-leidraad over Platform-to-Business-verordening

ACM presenteert concept-leidraad over Platform-to-Business-verordening image

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een concept-leidraad met uitleg over de interpretatie van de transparantieregels van de Platform-to-Business-verordening. De leidraad licht toe welke informatie aanbieders van online platforms en online zoekmachines moeten geven aan ondernemers die via hun artikelen of diensten aanbieden. De ACM vraagt marktpartijen om een reactie op het concept.

De Platform-to-Business-verordening bestaat sinds 2020. Naleving van de regels kan op dit moment worden afgedwongen via de civiele rechter. De minister van Economische Zaken en Klimaat bereidt echter een wetsvoorstel voor dat de ACM als toezichthouder aanwijst. In voorbereiding hierop voerde de ACM recent een marktverkenning uit. Hieruit blijkt dat marktpartijen niet altijd goed weten hoe zij de regels moeten interpreteren.

Naleving van de regels bevorderen

Met de Leidraad 'Bevorderen van een transparante en eerlijke onlineplatformeconomie voor ondernemingen’ wil de ACM hierover meer duidelijkheid scheppen en de naleving van de regels bevorderen. “Met een leidraad willen we voor platformbedrijven duidelijk maken welke informatie ze moeten geven zodat hun zakelijke klanten weten wat ze van het platform kunnen verwachten. Zo kunnen ondernemers bepalen of en hoe ze het platform willen gebruiken”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “We hebben ook een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste regels gepubliceerd. Kleine ondernemers hebben vaak meer rechten dan ze denken.”

Het concept gaat met name over regels waarover tijdens de marktverkenning van de ACM de meeste onduidelijkheid bleek te ontstaan. Het gaat daarbij onder meer om regels die bepalen dat de algemene voorwaarden van online platforms voor ondernemers duidelijk verwoord en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Ook moeten platformaanbieders in de algemene voorwaarden transparant zijn over de rangschikking van het aanbod op het online platform. Daarnaast moeten zij transparant zijn over of en zo ja hoe zij ondernemers ongelijk behandelen ten opzichte van zichzelf.

Reageren kan tot 20 oktober

De ACM vraagt marktpartijen op het concept te reageren, iets waarvoor zij vier weken de tijd hebben. De toezichthouder verwerkt de reacties in een definitieve versie van de leidraad. Deze verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. Reageren op het concept kan tot en met 20 oktober reageren.

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024