Floris Hulshoff Pol - 25 september 2022

Tilaa richt Talent Fonds op

Tilaa richt Talent Fonds op image

Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van Tilaa introduceert het Bossche IT-bedrijf het Tilaa Talent Fonds (TTF). Het Tilaa Talent Fonds ondersteunt studenten met het opbouwen van een IT-carrière door hun ideeën te helpen realiseren. “Daarbij maken we ons samen sterk om met een IT-idee de wereld om ons heen beter te maken. Zo heeft het Tilaa Talent Fonds naast individueel, ook maatschappelijk rendement”, aldus Gerben van de Ven, founder van Tilaa en initiatiefnemer van het fonds.

De introductie van het Tilaa Talent Fonds is op donderdag 22 september 2022, bij de opening van het kantoor aan het Willemsplein door de Bossche burgemeester Jack Mikkers. Het TTF wordt jaarlijks uitgereikt en is goed voor ongeveer € 10.000,- Ook bijzondere projecten of onderwijsinstituten die binnen de doelstellingen van het TTF passen kunnen aanspraak maken. Jaarlijks worden de studenten en projecten bekendgemaakt die steun van het TTF ontvangen: dat gebeurt tijdens de Bossche Dataweek. “Als Tilaa maken we ons met het fonds sterk voor talentonwikkeling. Daarom rekenen we op een positieve uitstraling in de directe omgeving. Bovendien vragen we heel nadrukkelijk aan partners, leveranciers en klanten om onze ambities te ondersteunen. Zo krijgt het TTF een inktvlekwerking.”

Betrokken

Tilaa voelt zich betrokken bij de regio ’s-Hertogenbosch, de vestigingsplaats die ruim een jaar geleden is gekozen, aan de rand van het Paleiskwartier, in de directe nabijheid van het centraal station en de Bossche binnenstad. “Vanuit het nieuwe kantoor kijken we letterlijk uit op de onderwijsboulevard, de stad en over het talent dat de stad rijk is. Dat inspireert, maar onze ambities reiken verder dan dat. Met het TTF benadrukt Tilaa: Geen woorden, maar data… Het TTF wil concrete hulp bieden aan studenten. Met het Tilaa-fonds stelt Tilaa jaarlijks een bedrag en middelen beschikbaar voor studenten die met hun creatieve IT-ideeën bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Zo helpen we die studenten vooruit én maken we de wereld samen beter. Dubbel rendement dus”.

Fonds

Tilaa kiest ervoor om van betekenis te zijn voor alle studenten: van universitair tot en met mbo, benadrukt Henny Hilgerdenaar, CEO van Tilaa. “Er is grote behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Die moeten de kans krijgen op stages of in de praktijk ervaring op kunnen doen. In de praktijk leren hoe je van idee tot werkelijkheid komt, het daadwerkelijk realiseren van een uniek idee, gaat vaak gepaard met allerlei barrières. We willen graag helpen en zoeken daarom samenwerking met talenten en onderwijsinstellingen. Uit de regio, maar ook landelijk.”

Praktijk

Tilaa staat voor het bieden van concrete oplossingen voor haar gebruikers. “Dat geldt ook voor het TTF. We bieden kansen door 1 op 1 te kijken hoe we het beste in de praktijk kunnen helpen. Dat hoeft niet altijd in de vorm van een financiële bijdrage te zijn. Tilaa stelt eveneens kennis en kunde beschikbaar en we zijn gemotiveerd om echt wat voor mensen te betekenen. We denken aan inhoudelijke begeleiding van studenten, het opzetten van projecten, het bieden van stageplaatsen, het openen van deuren bij onze relaties etc.”

Reacties en informatie via tilaa.com/talentfonds

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024