Wouter Hoeffnagel - 29 september 2022

Europese Commissie wil duidelijke regels over aansprakelijkheid rondom AI

Europese Commissie wil duidelijke regels over aansprakelijkheid rondom AI image

De Europese Commissie wil de regelgeving rondom aansprakelijkheid aanpassen op de komst van kunstmatige intelligentie (AI), slimme systemen en robotics. De nieuwe regels moeten voor een juridisch kader zorgen dat geschikt is voor de digitale transitie.

De nieuwe regels moeten het duidelijker maken wie aansprakelijk is indien schade of letsel ontstaat door het gebruik van AI. Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie benadrukt dat de Europese Commissie enerzijds ruimte wil geven aan het enorme potentieel van nieuwe technologieën, en tegelijkertijd de veiligheid van gebruikers wil waarborgen.

Schade claimen

Mensen moeten schade door defecte of onveilige producten in de toekomst eenvoudiger kunnen claimen. Ook werkt de Europese Commissie aan duidelijkere regels over aansprakelijkheid bij verlies van data, privacyschendingen en emotionele schade. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie door algoritmes bij een sollicitatie.

Ook wil de Europese Commissie de bewijslast omdraaien als het gaat om aansprakelijkheid op het gebied van AI. Fabrikanten moeten in dit geval bewijzen dat hun producten veilig zijn en voldoen aan de regels. Is een product verkocht via een online marktplaats en is de oorspronkelijke verkoper niet meer te vinden? Dan wil de Europese Commissie deze marktplaats verantwoordelijk houden voor de verkoop van onveilige producten.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Progress Communications BW start week 17 tm 19
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024