Wouter Hoeffnagel - 04 oktober 2022

Rapport brengt politie-initiatieven voor aanpak van online criminaliteit in beeld

Rapport brengt politie-initiatieven voor aanpak van online criminaliteit in beeld image

De politie houdt zich dagelijks bezig met de aanpak van online criminaliteit. Allerlei initiatieven bestaan op dit vlak, die in een verkennend onderzoek in kaart zijn gebracht. Het gaat daarbij om negentien initiatieven binnen lokale eenheden. Beter zicht op deze initiatieven moet zorgen dat hun bekendheid binnen de politie wordt vergroot.

Het rapport brengt veelbelovende regionale en lokale initiatieven op het gebied van online criminaliteit in beeld. Het doel hierbij is dat eenheden van elkaar kunnen leren, zodat initiatieven eventueel op grotere schaal kunnen worden ingezet. Denk echter ook aan het verkrijgen van inzicht in eventuele knelpunten. Het rapport identificeert 19 'parels' bij de lokale aanpak van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Deze worden in het rapport uitgebreid beschreven, ingedeeld aan de hand van verschillende fasen van het politiewerk: preventie, opsporing, kennis en kunde of meerdere fasen van het politiewerk.

Het rapport beschrijft de volgende initiatieven:

 1. Cybercrisisoefening met BT
 2. Digitale vaardigheden Friesland
 3. IT-coaches district Twente
 4. Digitaal flexteam IJsselland
 5. Project Vriend in Nood-fraude
 6. Digitaal District
 7. Bl@ckmail
 8. Cyber support team
 9. Workshop cybercrime
 10. Cyberspeciale
 11. Cyberdriehoek
 12. Aanpak geldezels
 13. District Cyberteams
 14. Cyber HQ
 15. Digikamers
 16. Digitaal weerbaar Breda
 17. Risk Factory
 18. KOR3NWOLF
 19. Dagelijkse cyberquery

Het rapport is hier beschikbaar.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023