Wouter Hoeffnagel - 05 oktober 2022

GSMA: Trage uitrol van 5G brengt Europese doelstellingen in gevaar

GSMA: Trage uitrol van 5G brengt Europese doelstellingen in gevaar image

De uitrol van 5G verloopt in de Europese Unie (EU) trager dan in andere markten. De vertraging dreigt de ambitieuze doelstellingen van het digitale decennium in Europa in gevaar te brengen. Dit terwijl mobiele technologieën en diensten in 2021 een bijdrage van 757 miljard euro leverden aan het Europese bbp.

Dit blijkt uit het 2022 Mobile Economy Report Europe van de GSMA. Het rapport toont dat eind juni 2022 108 operators in 34 markten in heel Europa commerciële 5G-diensten hadden gelanceerd. Het gebruik door consumenten bleef gestaag groeien en 5G bereikt inmiddels zo'n 6% van het mobiele klantenbestand. Noorwegen loopt voorop bij de adoptie van de technologie, met 16% die nu 5G gebruikt. Er is ook een positief momentum in Zwitserland (14%), Finland (13%), het VK (11%) en Duitsland (10%), meldt GSMA.

Europa loopt achter

Door de moeilijke marktomstandigheden blijft Europa echter achter bij zijn mondiale concurrenten. Het rapport voorspelt dat tegen 2025 de gemiddelde adoptie van 5G in heel Europa 44% bedraagt. Het VK en Duitsland tonen hierbij naar verwachting de hoogste 5G-adoptiepercentages in Europa met respectievelijk 61% en 59%. Die snelle groei wordt echter overtroffen door andere wereldeconomieën. Zuid-Korea realiseert naar verwachting in dezelfde periode een adoptiepercentage 73%, terwijl dit percentage in Japan en de VS waarschijnlijk op 68% ligt.

Het tempo waarmee de 5G-dekking in heel Europa wordt uitgebreid is een belangrijke factor zijn in de overgang van 4G naar 5G. De transitie noemt GSMA een belangrijke stap in de richting van het bereiken van Europa's doelstellingen voor het digitale decennium. Hoewel de 5G-netwerkdekking in Europa toeneemt tot 70% in 2025 ten opzichte van 47% in 2021, blijft bijna een derde van de bevolking zonder 5G-dekking. Dit in vergelijking met 2% of minder in Zuid-Korea en de VS.

Digitale decenniumdoelen halen

De Europese Commissie (EC) zette in 2021 haar visie op de digitale transformatie van Europa tegen 2030 uit in het kader van het digitale decennium. De strategie beloofde tastbare voordelen voor de economieën van de EU door de ontwikkeling van digitale vaardigheden, digitale transformatie van bedrijven, duurzame digitale infrastructuren en de digitalisering van openbare diensten.

Naarmate economieën digitaliseren, noemt GSMA de versnelling van 5G in Europa zodat de traditionele industrie en productie concurrerend blijven de spil voor succes. Om de doelstellingen van de EC voor 2030 te halen, is het van vitaal belang dat beleidsmakers de juiste voorwaarden scheppen voor investeringen in particuliere infrastructuur, netwerkmodernisering en digitale innovatie.

Daniel Pataki, GSMA Vice President for Policy & Regulation en Head of Europe: "Europa adopteert 5G sneller dan ooit tevoren. Om echter gelijke tred te houden met andere wereldmarkten is meer focus nodig op het creëren van de juiste marktvoorwaarden voor infrastructuurinvesteringen. Dit moet de toepassing van het beginsel van een billijke bijdrage aan de netwerkkosten omvatten."

Impact op de industrie

Het rapport onderzoekt ook hoe Europese operators vorderen met de uitrol van stand-alone (SA) 5G-netwerken, waarbij wordt opgemerkt dat 5G SA-diensten in Europa nu beschikbaar zijn in Finland, Duitsland en Italië. De komende jaren worden verdere implementaties verwacht. De toegevoegde functionaliteit die mogelijk wordt gemaakt door 5G SA noemt GSMA essentieel om de 5G-belofte van volledige ondersteuning van geavanceerde 5G-gebruiksscenario's waar te maken.

Europese operators lopen ook voorop als het gaat om geavanceerde, energie-efficiënte technologieën en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zo maken veel operators al voor 100% gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit in hun voetafdruk, waarmee ze hun netwerkinfrastructuur, datacenters en andere locaties van stroom voorzien.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Progress Communications BW start week 17 tm 19
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024