Wouter Hoeffnagel - 23 november 2022

Grote providers nemen elkaars abonnees bij storingen niet meer over

Grote providers nemen elkaars abonnees bij storingen niet meer over image

De drie grote aanbieder van mobiele telecom KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile gaan elkaars abonnees bij omvangrijke storingen geen toegang meer geven tot hun netwerken. Een convenant dat dit tot nu toe regelde is beëindigd.

Dit maakt minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens in een brief bekend aan de Tweede Kamer. Het gaat om het convenant Regional Roaming, dat door de providers in 2013 is afgesloten. Aanleiding hiervoor was de uitval van mobiele communicatie van Vodafone in april 2012 in de regio Rotterdam na een brand. Abonnees van de provider hadden hierdoor enkele dagen geen toegang tot het netwerk van Vodafona.

Uitfasering van 2G- en 3G-netwerken

In het convenant Regional Roaming is afgesproken dat providers bij omvangrijke en langdurige storingen elkaars klanten toegang geven tot hun 2G- en 3G-netwerken. De providers faseren deze netwerken momenteel echter uit en vervangen deze door 4G- en 5G-netwerken. "De aanbieders geven aan dat vergelijkbare oplossingen via 4G en 5G onnodig kostbaar en te complex zullen zijn. Dit maakt dat volgens de aanbieders de huidige afspraken niet langer houdbaar zijn", schrijft de minister in de brief.

Over het besluit is door het ministerie van EZK overlegd met telecomproviders via COIN, de vereniging van op de Nederlandse markt actieve telecomaanbieders. "Naast de afbouw van 2G en 3G netwerken geven zij aan dat de huidige netwerken robuuster zijn geworden en dat de gebruikers ervan inmiddels meer alternatieven voorhanden hebben. De wijze van communiceren is sinds 2012 drastisch veranderd. Burgers communiceren nu veelal via ‘over the top’ diensten zoals whatsapp en kunnen daarvoor ook WIFI-netwerken gebruiken. Bedrijven en individuele gebruikers hebben verder de mogelijkheid tot het kiezen van dual-simoplossingen om uitval van een mobiel netwerk op te vangen. De beëindiging van het convenant heeft tenslotte geen gevolgen voor de bereikbaarheid van 112. Als een mobiel netwerk niet beschikbaar is door bijvoorbeeld een storing dan maken klanten van dat netwerk automatisch gebruik van andere beschikbare mobiele netwerken om 112 te bereiken. Deze vorm van roaming blijft in stand, ook zonder het convenant", schrijft minister Adriaansens.

TNO: 'Afspraken zijn niet meer relevant'

Ook wijst de minister op een analyse van TNO van het document van COIN. TNO concludeert dat de huidige regional roaming-afspraken zoals beschreven in het convenant inderdaad niet meer relevant zijn. Ook stelt TNO vast dat mobiele netwerken inmiddels veel robuuster zijn geworden en dat regionale uitval daarmee onwaarschijnlijker wordt. Ook hebben aanbieders storingen die in de afgelopen jaren optraden altijd binnen enkele uren kunnen oplossen.

Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19