Floris Hulshoff Pol - 23 november 2022

Meting Informatieveiligheidstandaarden legt achterblijvers bloot

Meting Informatieveiligheidstandaarden legt achterblijvers bloot image

Uit de laatste meting van Forum Standaardisatie blijkt dat ongeveer de helft van alle domeinnamen niet voldoet aan de verplichte informatieveiligheidstandaarden. Voor het eerst werd met een grotere set overheidsdomeinnamen gemeten. De nieuw toegevoegde domeinnamen scoorden minder goed dan domeinnamen die al onderdeel uitmaakten van eerdere metingen. Ministeries die een beperkt domeinnaamportfolio hebben en/of actief sturen op de toepassing van open standaarden, bereiken vaak een hogere adoptiegraad.

Uit de laatste meting van Forum Standaardisatie blijkt dat ongeveer de helft van alle domeinnamen niet voldoet aan de verplichte informatieveiligheidstandaarden. Voor het eerst werd met een grotere set overheidsdomeinnamen gemeten. De nieuw toegevoegde domeinnamen scoorden minder goed dan domeinnamen die al onderdeel uitmaakten van eerdere metingen. Ministeries die een beperkt domeinnaamportfolio hebben en/of actief sturen op de toepassing van open standaarden, bereiken vaak een hogere adoptiegraad.

Overzicht domeinnamen van decentrale overheden ontbreekt

Voor de uitbreiding van het aantal gemeten domeinnamen zijn lijsten gebruikt waar voornamelijk domeinnamen van de centrale overheid op staan. Bij decentrale overheden lijkt regie op domeinnamen achter te lopen, waardoor er alleen primaire domeinennamen (hoofddomeinen, bijvoorbeeld ‘amsterdam.nl’) zijn meegenomen in de meting, terwijl het aannemelijk is dat decentrale overheden ook veel andere domeinnamen hebben. Voor de centrale overheid is daardoor een veel grotere set gemeten domeinnamen dan voor decentrale overheden. Het Forum adviseert alle overheidsorganisaties om de regie op hun domeinnamen te verbeteren en meer overzicht te krijgen.

Verantwoordelijkheid bij gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen blijven duidelijk achter qua adoptie van de verplichte standaarden. In deze organisaties werken gemeenten onderling en/of met andere overheden samen. Hieruit blijkt dat de verantwoordelijkheid voor adoptie van verplichte standaarden bij veel van deze samenwerkingen niet goed is belegd. Het Forum adviseert gemeenschappelijke regelingen op dit punt duidelijk afspraken te maken.

Grote verschillen per ministerie

Ook nieuw in deze meting is een verdere uitsplitsing op rijksniveau, namelijk een overzicht van scores per ministerie. Hiermee wordt duidelijk waar binnen het Rijk er nog de meeste kansen voor verbetering liggen. Het ministerie van Algemene Zaken scoort het best en kan als voorbeeld dienen voor de andere ministeries. Als voorbeeld tonen we hieronder de grafiek met de resultaten van 'anti-phishing' standaarden per ministerie. In het volledige rapport zijn ook grafieken met de resultaten van andere standaarden per ministerie opgenomen.

SLTN Vierkant Progress Communications BW start week 17 tm 19
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29