Wouter Hoeffnagel - 01 december 2022

Tweedeling tussen leiders die vernieuwer en overlever zijn

Tweedeling tussen leiders die vernieuwer en overlever zijn image

Een duidelijke tweedeling is zichtbaar tussen leiders die zich identificeren als een ‘vernieuwer’ (56%) en zij die zich identificeren als een ‘overlever’ (44%). Hierbij geeft de eerste groep aan zich te kunnen richten op versnelling, transformatie en investeringen in groei en innovatie, terwijl de focus voor overlevers ligt op kostenreductie en het handhaven van het verandertempo.

Dit blijkt uit onderzoek van PA Consulting onder 300 business leaders in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om beter inzicht te krijgen in de gedragspatronen van leiderschap. Van alle leiders zegt meer dan twee derde (69%) dat zij hun leiderschapsaanpak dringend moeten verfijnen en bijna driekwart (70%) geeft aan dat een meer transparante, resultaatgerichte aanpak hen in staat zou stellen de komende twee jaar beter te kunnen presteren.

Vier cruciale leiderschapsgedragingen

Een overgrote meerderheid van de leiders erkent in het onderzoek onderstaande gedragingen als essentiële leiderschapskwaliteiten - voor nu en in de nabije toekomst. Men denkt dat de gedragingen tot betere maatschappelijke resultaten kunnen leiden (74%) en betere prestaties opleveren (70%).

  • Menselijk optimisme stimuleren: Positieve, gelukkige werknemers zijn ongeveer 12% productiever. Door optimisme te koesteren kunnen leiders innovatie en creativiteit stimuleren.
  • Teams in staat stellen om te innoveren: Veel bedrijven blijven zich richten op targets en taken, in plaats van onderliggende doelen en resultaat. De rol van leiderschap is om nieuwe manieren van denken mogelijk te maken. Door teams te enthousiasmeren en de ruimte en vrijheid te geven om te innoveren, stimuleer je de vindingrijkheid.
  • Wendbare omgevingen creëren: Snelle verandering is tegenwoordig de norm. Door het stimuleren van wendbaarheid, inclusiviteit en flexibiliteit, creëer je teams die in staat zijn om snelle veranderingen te realiseren. De beste leiders zijn nieuwsgierig, staan open voor nieuwe ideeën en moedigen een experimentele mentaliteit aan binnen de organisatie.
  • Inspiratie vinden op verrassende plekken: Nieuw leiderschap vereist het vermogen om voor nieuwe ideeën verder te kijken dan de eigen sector. Door het zoeken naar nieuwe manieren om bestaande technologieën te gebruiken, het toepassen van nieuwe vaardigheden op oude problemen of te kijken naar start-ups en disruptors, ontstaan nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

Nieuw leiderschap kijkt naar het algemene belang

Het onderzoek laat zien dat er concrete manieren zijn om leiding te geven met als doel om een tastbaar verschil te maken. Toch zegt 30% van de leiders niet bereid te zijn hun leiderschapsstijl aan te passen als dat nodig is voor het grotere goed. Business leaders die het belang van veranderd gedrag niet inzien of in de praktijk brengen, lopen echter het risico irrelevant en ineffectief te worden.

“De wereld verandert snel. Als business leader moet je mee. Je kan het je niet veroorloven om niet in te spelen op de nieuwe werkelijkheid binnen organisaties. Zo is er een grote behoefte aan nieuw leiderschap dat zich richt op het goede willen doen. Dus met meer aandacht voor duurzaamheid, social impact en het centraal zetten van mensen, in plaats van een korte termijn focus op bedrijfsresultaten. Het onderzoek onderstreept deze ontwikkeling en benadrukt dat de tijd is aangebroken om, juist in deze tijden van onzekerheid, van mindset te veranderen”, zegt Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Comstor BN start 14 feb CIS Services Awareness