Wouter Hoeffnagel - 16 december 2022

Een vooruitblik op de datatrends komend jaar

Een vooruitblik op de datatrends komend jaar image

Koffiedik kijken is een kunst, maar met data wordt het wetenschap. Tenminste, als iedere organisatie maximale waarde uit zijn data zou kunnen halen. Daar zijn we nog lang niet, maar ieder jaar evolueert het zakelijk gebruik van data aanzienlijk. Waar zal in 2023 de focus liggen? Een drietal experts van Databricks kijkt vooruit.

Databeheer wordt versimpeld en gecentraliseerd

“In gesprekken met andere CIO's heb ik gemerkt dat bedrijven exponentieel groeien zonder een plan om hun data te organiseren. Wanneer een bedrijf koste wat het kost focust op schaalvergroting, maar niet investeert in de juiste technologie om die groei te ondersteunen, komt het uiteindelijk in de problemen”, zegt Naveen Zutshi, CIO bij Databricks.

Een deel van het probleem dat hij signaleert, is dat CIO's tegenwoordig te veel systemen moeten beheren. Te veel onsamenhangende dataopslag leidt tot dubbele, in silo's gevangen gegevens, die niet alleen tijdrovend en duur zijn om te beheren en te analyseren, maar ook met securityproblemen komen. Wil een bedrijf echt vooruitgang boeken met digitale transformatie, dan moeten zowel dataopslag, databeheer als alle workloads worden gecentraliseerd.

Zutshi: “We zullen zien dat meer CIO's gaan bezuinigen op vendor-uitgaven om hun data-architectuur te vereenvoudigen. Bedrijven die een architectuur implementeren die historische en voorspelbare analytics combineert om efficiënte en intelligente oplossingen te leveren, zullen uiteindelijk meer concurrentievermogen hebben."

Databeveiliging wordt chefsache

De behoefte aan de vereniging en vereenvoudiging van databeheer drijft meer ondernemingen in de richting van een data lakehouse-architectuur, zegt de CSO van Databricks, Fermín Serna. "Het verenigen van silo's biedt enorme bedrijfswaarde voor bedrijven. Het vereist echter ook dat organisaties hun teams en processen evolueren richting een gecentraliseerd governancemodel om data en workloads veilig te houden.”

“In 2023 zullen we een toename zien in ‘secure sharing' – de mogelijkheid om data intern en extern te delen terwijl de toegang centraal wordt ingeregeld en data niet wordt gedupliceerd”, vervolgt Serna. Vanwege de waarde en het belang van bedrijfsdata, wordt deze vaak achter slot en grendel gehouden. Maar dit heeft ook de snelheid van innovatie beperkt. Het betekent immers dat bedrijven niet over de middelen beschikken om data vertrouwelijk te delen, zowel intern binnen de organisatie als extern met andere organisaties. Serna voorziet een oplossing in een toenemend gebruik van veilige standaarden voor het delen van data op basis van open source-code. “Open source-standaarden bieden ondernemingen een manier om hun data veilig te delen en tegelijkertijd een grote mate van transparantie te behouden.”

Multi-cloud speelt hoofdrol

De opkomst van multi-cloud is eigenlijk geen voorspelling meer, maar een voldongen feit. Vele ondernemingen zijn al multi-cloud – bewust of onbewust – en dit zal alleen maar toenemen. De uitdaging voor datagedreven organisaties is hoe ze de data in hun clouds en diensten kunnen verenigen.

"Naarmate ondernemingen al hun use cases voor data consolideren, bijvoorbeeld op een data lakehouse, zullen ze beslissingen over cloudleveranciers afstemmen op specifiek behoeften van het datawerk. Denk onder meer aan gebruiksgemak, prestaties, naleving van regelgeving en uniform beheer in verschillende cloudomgevingen", zegt David Meyer, SVP van Product Management bij Databricks.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024