Floris Hulshoff Pol - 02 januari 2023

Jonge generatie ontwikkelaars leert vooral online

Jonge generatie ontwikkelaars leert vooral online image

De meeste ontwikkelaars leren vandaag online programmeren. Bij de jonge generatie is dat zelfs met voorsprong de voornaamste plek om hun vaardigheden te kweken. JavaScript blijft de populairste, maar niet de favoriete, programmeertaal.

Stack Overflow, de vraag-en-antwoordsite voor ontwikkelaars, heeft in haar jaarlijkse bevraging gepolst naar wat ontwikkelaars het meest en het liefst gebruiken. Tegelijk krijgen we ook een boeiende inkijk in hoe ze leren.

JavaScript blijft de meest gebruikte programmeertaal

De meest gebruikte programmeertaal blijft, voor het tiende jaar op rij, JavaScript, dat door 65 procent van de respondenten wordt gebruikt. HTML/CSS staat met 55 procent op de tweede plaats, gevolgd door SQL (49 procent) en Python (48 procent). Diezelfde ranking blijft als we specifiek kijken naar professionele ontwikkelaars, maar onder wie nog leert programmeren staan HTML en CSS op één, gevolgd door JavaScript, Python en dan pas Java en SQL.

AWS is met 51 procent de meest gebruikte cloudomgeving gevolgd door Azure (28 procent) en Google Cloud (26 procent).

Visual Studio Code is populairste IDE

Kijken we naar de populairste ontwikkelomgevingen (IDE's) dan staat Visual Studio Code met 74 procent zeer sterk in de toppositie. Visual Studio komt met 32 procent op de tweede plek, nauw gevolgd door IntelliJ en Notepad++ (beiden net geen 28 procent). Let op: alle percentages zijn afgerond, en ontwikkelaars kunnen meerdere tools gebruiken, waardoor de percentages samen niet uitkomen op honderd procent.
Vier op tien gebruikt Linux

Een ander opmerkelijk cijfer is welk besturingssysteem ontwikkelaars gebruiken, zowel professioneel als persoonlijk. Windows blijft hier de marktleider met 62 procent voor persoonlijk gebruik en 48 procent professioneel gebruik. Dat is stevig, maar een stuk minder dan het algemene marktaandeel van Windows (75 procent wereldwijd, volgens Statcounter. Met 15 procent voor MacOS).

Linux wordt door 40 procent van de bevraagden op hun persoonlijke computers gebruikt en door net geen 40 procent professioneel. MacOS haalt daar respectievelijk 31 en net geen 33 procent. Windows Subsystem for Linux (WSL) is voor persoonlijk gebruik populair bij 15 procent van de gebruikers en professioneel bij 14 procent. BSD, het op Unix gebaseerde systeem, scoort minder dan anderhalf procent.

Stack Overflow vroeg, los van wat mensen het vaakst gebruiken, ook naar wat ze het liefst gebruiken. Daar staat de programmeertaal Rust voor het zevende jaar op rij bovenaan, gevolgd door Elixir, Clojure, TrueScript en Julia. Python komt daar net onder, maar is wel de meest gewilde programmeertaal om te leren.

Online vs boeken

Gevraagd naar hoe de ontwikkelaars hun vaardigheden aanleren, merken we een opmerkelijke verschuiving tussen de generaties. Vandaag geeft bijna 71 procent aan dat ze dat vooral online doen, via video's, blogs of fora. Daaronder volgen een schoolopleiding (62 procent), fysieke dragers zoals boeken (54 procent) of formele online cursussen (46 procent) of leren op het werk (39 procent).

Maar bekijken we die vraag per leeftijd dan valt op dat respondenten jonger dan 18 jaar nog veel meer online leren en veel minder op school of in fysieke boeken. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar is die trend vergelijkbaar, maar iets minder uitgesproken. Bij 25-34-jarigen zegt de helft ook te leren uit boeken, een cijfer dat opmerkelijk hoger wordt bij hogere leeftijdscategorieën. Zo ligt het cijfer voor online leren bij de 55-plussers rond de vijftig procent, maar voor boeken rond de tachtig procent.

Wit, man en hetero

Tot slot moeten we ook (opnieuw) vaststellen dat de ontwikkelaarsgemeenschap, tenminste zij die de vragen van Stack Overflow hebben beantwoord, een vrij homogene groep zijn. Net geen 91,88 procent is man tegenover 5,17 procent vrouw. Mensen die zich identificeren als non-binair, genderqueer, of hun geslacht op een andere manier omschrijven blijven een zeer kleine minderheid.

84 procent van de bevraagden identificeert zich als hetero. 76 procent identificeert zich als wit of Europees. Net geen tien procent zegt van Indiase afkomst te zijn en ongeveer hetzelfde percentage identificeert zich als Aziatisch.

We moeten daarbij nuanceren dat die cijfers vooral tonen wie Stack Overflow gebruikt. Zo ligt het aantal vrouwen in ICT in Europa bijvoorbeeld rond de 17-18 procent en zijn Aziatische ontwikkelaars wereldwijd waarschijnlijk beter vertegenwoordigt dan wat het cijfer aangeeft. Stack Overflow geeft ook mee waar hun respondenten vandaan komen en dan leren we dat de VS met bijna 19 procent de grootste community heeft, gevolgd door India (9 procent) en Duitsland (7 procent).

De volledige 2022 Developer Survey van Stack Overflow bevat nog meer bevragingen en kan je hier nalezen.

In samenwerking met Data News

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024