Wouter Hoeffnagel - 06 januari 2023

Nutanix: Bedrijven overwegen dit jaar infrastructuurmodellen door energieproblemen

Nutanix: Bedrijven overwegen dit jaar infrastructuurmodellen door energieproblemen image

Het roerige 2022 is voorbij. 2023 is begonnen en belooft niet minder spannend te worden. De markt verandert continu, waardoor de vraag naar meer flexibiliteit toeneemt. Ook verwacht Nutanix dat bedrijven door de wereldwijde problemen met betrekking tot de energievoorziening hun infrastructuurmodellen zullen heroverwegen. Wendy Pfeiffer, Sander Scholten en Lee Caswell van Nutanix delen hun voorspellingen van de ontwikkelingen voor dit jaar.

Wendy Pfeiffer, CIO, Nutanix:

De uitdagingen rondom de energievoorzieningen leiden tot heroverweging van IT met name wat betreft de CO2-voetafdruk en energieconsumptie

De wereldwijde druk op de energievoorziening zal ertoe leiden dat organisaties hun IT-infrastructuur zullen heroverwegen en meer aandacht zullen besteden aan het efficiënter omgaan met energieverbruik en de CO2-voetafdruk. Hoewel het verminderen van de CO2-voetafdruk en verduurzamen lovenswaardige doelen zijn, voelen bedrijven ook de gevolgen van een te groot energieverbruik door de IT-infrastructuur. Een IT infrastructuurmanager zal zich met name bezig moeten gaan houden met zijn multi-cloud strategie zodat hij de juiste data en IT-taken aan de meest optimale locatie kan toewijzen. Bedrijven overwegen daardoor om bepaalde workloads naar de cloud te verplaatsen en anderen juist niet. Een goede balans tussen de applicaties, taken en data zal zorgen voor een efficiëntere en economischere aanpak.

Asynchrone werkprocessen worden ingevoerd

Nieuwe, effectievere manieren om samen te werken, vooral in verschillende tijdzones, zullen in 2023 de drijvende kracht zijn achter innovatie. Dit betekent dat bedrijven hun aanpak van asynchrone samenwerking zullen moeten herzien, inclusief tools en beleid om deze beter te ondersteunen. Om dit te laten slagen, moet complexiteit worden vervangen door eenvoud en wordt automatisering nog essentiëler.

Sander Scholten, Sales Director, Nutanix:

De veranderende cloud-economie stimuleert de IT-besluitvorming

De cloud-economie is drastisch aan het veranderen - wat op zijn beurt nieuwe besluitvorming rond applicaties en infrastructuur stimuleert. Bedrijven worden geconfronteerd met nieuwe druk op de IT-uitgaven en zij beseffen dat ze hun applicaties niet zo snel of zo kosteneffectief naar de cloud kunnen verplaatsen als ze oorspronkelijk dachten. Het kost veel tijd en toptalent om applicaties die al on-premise draaien naar de cloud te verplaatsen. Wat de komende jaren niet verandert, is dat de overstap naar de cloud strategisch gezien belangrijk blijft. Maar bedrijven gaan steeds strategischer nadenken over welke workloads in de cloud horen en welke in de private cloud-omgeving. Ze zullen de voorkeur geven aan oplossingen die multi-cloud-portabiliteit bieden in alle omgevingen.

Lee Caswell, Senior Vice President, Product and Solutions Marketing, Nutanix:

Consolidatie van ontwikkelomgevingen zet door

De reden voor consolidatie van ontwikkelomgevingen is operationele optimalisatie. Klanten willen de mogelijkheid hebben om ontwikkelomgevingen te draaien waar ze het meest zinvol zijn voor het bedrijf en tegelijkertijd de flexibiliteit hebben om deze zonder strubbelingen of omslachtige processen te verplaatsen, zonder vendor lock-in. Naarmate Kubernetes en de onderliggende infrastructuur standaardiseren, zullen ook de bovenste lagen van de stack aanzienlijk geoptimaliseerd worden en sluiten operations en upgrades op elkaar aan.

Ongebonden edge-besturingsmodellen komen vaker voor

Vandaag de dag wordt verwacht dat applicaties altijd non-stop draaien. Dit verwachtingspatroon zorgt ervoor dat de edge per definitie een ongebonden besturingsmodel zal moeten hebben. IT-bedrijven die waarde hechten aan een server-based infrastructuur zullen snel beseffen dat dezelfde software-gedefinieerde aanpak geschikt is voor de edge. Voordelen die dit met zich meebrengt zijn: eenvoudig te kunnen schalen, door al dan niet verbonden met een centrale cloud te werken en door een wagenparkbeheerbenadering die zich uitstrekt van de edge tot het datacenter tot de public cloud met consistent cloudbeheer.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024