Floris Hulshoff Pol - 23 januari 2023

Boek: Versterk het ondernemend vermogen

Boek: Versterk het ondernemend vermogen image

Om het ondernemend vermogen van personen en bedrijven te versterken, heeft het lectoraat Ondernemen in Verandering een filosofie ontwikkeld. Deze gaat er vanuit dat succesvol ondernemen zowel een persoonlijke als een collectieve opdracht is waarbij mogelijkheden verkend worden.

De Kritische Vriend Methode is een werkwijze die in multi-level en multi-disciplinaire settings vorm krijgt en kan toegepast worden bij innovatie, verbinding en ondernemerschaps vraagstukken. Personen worden aan de hand van de kritische vriend methode uitgedaagd om zelfregie te nemen, kritisch te denken en een volgende stap te zetten. Bedrijven die succesvol willen innoveren kunnen aan de hand van de Kritische Vriend Methode aan de slag met innovatie opgaven.

Regio’s

De regio’s in Nederland staan voor uitdagende transities. Deze methode levert een bijdrage aan de huidige transities in de maatschappij doordat het kennisdeling en uitwisseling bevorderd.

‘Versterk het ondernemend vermogen’ is een handboek dat alle handvatten geeft om dit proces te ondersteunen en biedt instructies die in de praktijk getest zijn voor studenten, ondernemers, docenten en werkplaatsen. Het lectoraat Ondernemen in Verandering is een samenwerking tussen Hanzehogeschool en Alfa-college.

Versterk het ondernemend vermogen. De kritische vriend methode als succesfactor | Alexander Grit en Natalie Gumbs | ISBN 978 946 471 033 5 | Paperback | 56 pagina's | verkoopprijs € 20,00 | Het boek is 18 januari verschenen bij Noordboek

Boeklancering

Op 14 februari 2023 om 15:00 uur vindt de boeklancering plaats als onderdeel van een mini-symposium over vrouwelijk ondernemerschap dat vanuit het Lectoraat Ondernemen in Verandering is georganiseerd. De thema’s die aan bod zullen komen zijn: de kritische vriend methode, vrouwelijk ondernemerschap en ondernemen. Er zijn verschillende sprekers die door middel van hun eigen ervaringen en kennis een mooi programma neer zullen zetten. Daarnaast wordt het boek “Versterk het ondernemend vermogen” wat geschreven is door Alexander Grit en Natalie Gumbs gelanceerd en het boek zal tijdens deze bijeenkomst symbolisch worden overhandigd aan het bestuur van de Hanzehogeschool en aan het bestuur van het Alfa-College.