Floris Hulshoff Pol - 24 januari 2023

Effecta en adviesbureau gzicht bundelen de krachten

Effecta en adviesbureau gzicht bundelen de krachten image

ICT-specialist Effecta uit Woerden en adviesbureau gzicht bundelen de krachten. Samen willen de twee mensgerichte organisaties bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. “Zodat de zorg beschikbaar is en blijft voor de mensen die dat echt nodig hebben.”

Nederland beschikt over een uitstekend zorgstelsel waarin heel veel mogelijk is, zegt Mart Louwers, adviseur en partner bij gzicht. “Toch zit het vaak in de knel. Is er voldoende personeel en huisvesting? Zetten we het geld op de juiste manier in? Het zijn knelpunten die ervoor zorgen dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg vrijwel continu onder druk staan. Bij gzicht kijken we altijd hoe we kunnen bijdragen aan een betere verdeling van de schaarse middelen. Zodat de juiste zorg beschikbaar is en blijft voor de mensen die dat echt nodig hebben”, aldus Louwers.

Hij ziet een belangrijke rol voor digitalisering bij het realiseren van dat streven. Dat is waar Effecta in beeld kwam, waarin gzicht inmiddels een meerderheidsbelang heeft genomen. “Effecta kijkt met name naar slimme ideeën voor de gezondheidszorg. Door het anders inrichten van technologie of door slimmer data uit signalen te halen kun je het proces zo aanpassen dat er een prettiger klimaat heerst voor de patiënt en de zorgmedewerker. Dat draagt eveneens bij aan het beter inzetten van de schaarse middelen. Zo kun je de toegankelijkheid van de zorg waarborgen. De samenwerking tussen gzicht en Effecta gaat daarin veel toegevoegde waarde bieden. Onze krachtenbundeling biedt daartoe ongekende mogelijkheden.”

Voorkomen dat de zorgvraag toeneemt
Zo wil Louwers met de expertise van Effecta bijvoorbeeld veel meer inzetten op de voorspellende werking van data en daarmee voorkomen dat de zorgvraag toeneemt. Effecta is sterk gericht op de technische kant, op het hoe. Het is van belang om uit te leggen wat de toegevoegde waarde van die techniek, aan managers en medewerkers maar ook aan de patiënt. Het resultaat van de inspanningen op technisch gebied moet daadwerkelijk zichtbaar zijn in de uitkomsten. Niet alleen in klantbeleving of medewerkerstevredenheid, maar ook in de financiële resultaten.”

Voorwaarde voor succes is dat gzicht en Effecta in de synergie wendbaar en flexibel blijven, stelt Louwers. “Het is een mooie uitdaging om goed functionerende teams te creëren waarin iedereen elkaar vertrouwt en bereid is stapje extra te zetten. Als we creatief en ondernemend zijn en ook risico durven te nemen kunnen we samen veel impact maken op de samenleving in het algemeen en de zorgsector in het bijzonder.”

Herkenbare spanning op de werkvloer
Louwerse maakte tien jaar geleden persoonlijk op indringende wijze kennis met de spanning op de werkvloer in de zorg en de angst bij de patiënt. “Destijds zat ik vier maanden naast de couveuse van mijn zoon die met 24 weken veel te vroeg werd geboren. Dan herken je de situatie van meerdere monitoren met metertjes die allerlei signalen afgeven. Eigenlijk piepen de apparaten constant en je merkt dat dat voor veel spanning en onrust zorgt. In de periode die volgde kon ik mij maar op één ding richten en dat was de gezondheid van vrouw en kind. Ik besefte hoe kwetsbaar alles is. Dat leidde ertoe dat ik echt impact wilde maken op het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland.”

In 2014 richtte hij gzicht op, een adviesbureau met inmiddels 25 medewerkers dat is gericht op financiële en bedrijfskundige vraagstukken in zorg, onderwijs en overheid. Effecta richt zich op zorgalarmering, bereikbaarheid en dashboarding. Het ICT-bedrijf heeft inmiddels meer dan twintig jaar ervaring in beheer, onderhoud en implementatie van complexe communicatiesystemen bij grote organisaties. “Samen kunnen we die gedroomde impact op de samenleving meer dan ooit waarmaken.”

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024
Netgear banner liggend start week 14