Wouter Hoeffnagel - 14 februari 2023

Europese Commissie start diepgravend onderzoek naar fusie Inmarsat en Viasat

Europese Commissie start diepgravend onderzoek naar fusie Inmarsat en Viasat image

De Europese Commissie opent een diepgravend onderzoek naar de voorgenomen fusie tussen Inmarsat en Viasat. De comissie vreest dat de transactie de concurrentie op de markt voor zogeheten in-flight connectiviteit aan boord van commerciële vliegtuigen kan verstoren.

Zowel Viasat als Inmarsat zijn leveranciers van satelliet-gebaseerde communicatiediensten. Viasat is eigenaar van vier satellieten die in een geostationaire baan rond de aarde draaien. Inmarsat bezit vijftien van dergelijke satellieten.

Concurrenten

De Europese Commissie wijst erop dat beide partijen rechtstreeks met elkaar concurreren in de markt voor in-flight connectiviteit, waaronder in de Europese Economische Regio (EER). Ook zijn er weinig alternatieve leveranciers en kenmerkt de markt zich door moeilijk betreedbaar te zijn voor nieuwe spelers, onder meer door regelgeving en technologische vereisten.

Ook ondergaat de satellietmarkt momenteel een transitie, waarbij meer operators van niet-geostationaire satellieten de markt betreden of dit willen doen. De Europese Commissie gaat onderzoeken welke impact deze nieuwe partijen hebben op de concurrentie op de markt en of dit voldoende is om de concurrentie na de voorgenomen fusie van Viasat en Inmarsat te waarborgen.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024