Wouter Hoeffnagel - 20 februari 2023

Comité van Europees Parlement keert zich tegen EU-US Data Privacy Framework

Comité van Europees Parlement keert zich tegen EU-US Data Privacy Framework image

Een comité van het Europees Parlement roept de Europese Commissie op niet akkoord te gaan met het huidige EU-US Data Privacy Framework. Dit raamwerk moet een nieuwe juridische basis scheppen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EUropese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS).

Voorzitter van de Europese Commissie (??) Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Joe Biden maakte eind vorig jaar bekend dat zij een overeenkomst hadden bereikt over het nieuwe raamwerk. Biden tekende kort daarvoor een executive order waarmee de toegang van Amerikaanse opsporingsinstanties tot persoonlijke data die via het raamwerk wordt overgedragen is ingeperkt. Hiermee leek de weg vrij voor de komst van het EU-US Data Privacy Framework.

Tekortkomingen

Het Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs van het Europees Parlement is echter kritisch. Het comité wijst in een niet-bindend advies op tekortkomingen van het nieuwe raamwerk waardoor deze niet zou voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het comité stelt daarom dat tenzij betekenisvolle hervormingen worden geïntroduceerd, de Europese Commissie niet met het huidige raamwerk akkoord zou moeten gaan.

Het wijst hierbij onder meer op het ontbreken van sterke waarborgen rondom het voorkomen van overheidssurveillance en consumentenbescherming. De VS zouden hierdoor niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor Europese burgers waarvan data worden doorgestuurd naar de VS. Ook hekelt het Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs dat in de eerder getekende executive order grootschalige dataverzameling door opsporingsinstanties niet aan banden is gelegd. Het gaat daarbij onder meer om de inhoud van communicatie. Daarnaast wijst het comité erop dat de Amerikaanse president het lijst met legitieme doeleinden waarvoor Europese persoonsgegevens wel mogen worden gebruikt op ieder moment kan uitbreiden. Deze updates hoeven niet openbaar te worden gemaakt.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024