Floris Hulshoff Pol - 16 maart 2023

SEC beboet DXC Technology voor misleidende niet-GAAP-openbaarmakingen

SEC beboet DXC Technology voor misleidende niet-GAAP-openbaarmakingen image

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft DXC Technology Company, een IT-servicebedrijf in Ashburn, Virginia, aangeklaagd voor het doen van misleidende onthullingen over zijn niet-GAAP financiële prestaties in meerdere rapportageperioden van 2018 tot begin 2020. De SEC geeft DXS Technology een boete van acht miljoen dollar.

De SEC meldt: "Volgens het bevel van de SEC heeft DXC zijn gerapporteerde niet-GAAP-netto-inkomsten wezenlijk verhoogd door nalatig tientallen miljoenen dollars aan uitgaven verkeerd te classificeren als niet-GAAP-aanpassingen voor zogenaamde transactie-, scheidings- en integratiegerelateerde (TSI) kosten en het ten onrechte uitsluiten van ze van zijn niet-GAAP-inkomsten. Terwijl DXC publiekelijk beweerde dat zijn niet-GAAP-statistieken beleggers in staat stelden "de financiële prestaties van DXC beter te begrijpen", concludeert de SEC dat de niet-GAAP-openbaarmakingscontroles en -procedures van het bedrijf ontoereikend waren om ervoor te zorgen dat de onkostenclassificaties van het bedrijf consistent waren met zijn eigen openbare beschrijving van TSI-kosten. Volgens het bevel heeft DXC, door TSI-kosten verkeerd te classificeren, zijn non-GAAP netto-inkomen in drie fiscale kwartalen aanzienlijk overschat.

"Emittenten die ervoor kiezen om niet-GAAP financiële statistieken te rapporteren, moeten die statistieken nauwkeurig beschrijven in hun openbare bekendmakingen", zegt Mark Cave, Associate Director van de afdeling Handhaving van de SEC. "Zoals uit de order blijkt, voldeden de informele procedures en controles van DXC niet aan de taak, en als gevolg daarvan werden investeerders herhaaldelijk misleid over de niet-GAAP financiële prestaties."

In het bevel van de Commissie wordt vastgesteld dat DXC nalatig de antifraudebepalingen van de Securities Act van 1933 en de rapportagebepalingen van de federale effectenwetten heeft geschonden. Zonder de bevindingen in het bevel toe te geven of te ontkennen, stemde DXC in met een bevel tot staakt-het-en-ophouden, het betalen van een boete van $ 8 miljoen en het ontwikkelen en implementeren van passend niet-GAAP-beleid en openbaarmakingscontroles en -procedures. Bij het besluit om DXC's schikkingsaanbod te accepteren, heeft de SEC de medewerking en corrigerende maatregelen van DXC overwogen. Het onderzoek van de SEC werd uitgevoerd door Matthew Finnegan, John Rossetti en Gary Peters en stond onder supervisie van Jeff Leasure en Mr. Cave."

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023