Redactie - 05 april 2023

Verlaag de CO2-voetafdruk met een HCI-benadering

Exploitatiekosten en energie-efficiëntie spelen een belangrijke rol in het besluitvormingsproces over de levering van IT. Bezorgdheid over de opwarming van de aarde en de stijgende energiekosten hebben ervoor gezorgd dat deze criteria tegenwoordig bovenaan de prioriteitenlijst prijken. Dit zorgt ervoor dat CIO's hun on-premises datacenter-aanpak grondig moeten herzien, want op beide vlakken zijn enorme voordelen te behalen.

Verlaag de CO2-voetafdruk met een HCI-benadering image

De omvang van het probleem

De schattingen lopen uiteen, maar volgens het Internationaal Energieagentschap en anderen zijn (on-premises) datacenters en de bijbehorende infrastructuur goed voor ongeveer 1% van het wereldwijde energieverbruik. Alleen al in EMEA komt dat neer op meer dan 90 TWh per jaar. Dat is genoeg voor de binnenlandse energiebehoefte van een klein land. Bovendien brengt dit cijfer een uitstoot met zich mee die overeenkomt met die van bijna 6 miljoen auto's.

Grote getallen die inhouden dat elke actie om het energieverbruik te verminderen niet alleen geld bespaart, maar ook een aanzienlijk effect zal hebben op de klimaatverandering.

Veranderingen in het datacenter

Er zijn veel manieren om dit probleem het hoofd te bieden. Sommige organisaties trekken de stekker bijvoorbeeld helemaal uit hun on-premises serverruimtes en stappen over op de cloud. Maar daarmee bespaart men niet altijd op de exploitatiekosten. Veel bedrijven ondervinden dat de cloud zelfs duurder is dan de eigen on-premises serverruimte. Ook worden hier de klimaatproblemen niet mee aangepakt: het maakt ze alleen tot het probleem van iemand anders.

Natuurlijk heeft de cloud ook andere voordelen, maar het ziet ernaar uit dat on-premises serveruimtes nog wel enige tijd zullen blijven bestaan - zij het met veranderingen om de voordelen van cloud computing tegen lagere energiekosten en emissies te kunnen leveren. Die verandering is al gaande: steeds meer mensen stappen over van traditionele 3-tier architecture (servers + opslag + netwerken) naar modellen van een nieuwe generatie. Met name hyperconverged infrastructure (HCI) - waarover de meeste analisten het eens zijn dat dit de beste manier is om het energieverbruik te verminderen en de CO2-voetafdruk van datacentra te verkleinen - is populair.

De reden voor die bewering zit in de manier waarop hyperconverged-modellen werken. Met HCI worden de aparte server- en storage-lagen van 3-tier geconsolideerd, waardoor een gedeelte van de hardware door intelligente software wordt vervangen. Dit resulteert in een geringere voetafdruk met minder ‘draaiende en consumerende’ onderdelen. Virtualisatie wordt daarbij ingezet om een schaal- en beheersbaar operationeel geheel te bieden, wat weer zorgt voor minder overprovisioning, een betere gebruiksratio en lagere beheerkosten. Via de intelligente HCI-software met self-healing aspecten, wordt er een hoge mate van automatisering bereikt, die bijna 60% hoger ligt dan bij 3-tier, waardoor de CO2-uitstoot ook automatisch significant wordt verlaagd. HCI is een volwassen technologie en in verschillende platformen beschikbaar. Hier volgen enkele verwachte voordelen van de overstap van 3-tier naar HCI met betrekking tot energieverbruik en klimaatverandering:

  • In vergelijking met 3-tier zou HCI het energieverbruik en de CO2-voetafdruk met 27% per jaar kunnen verminderen.
  • In de EMEA-regio kan HCI-transformatie in de periode 2022-2025 het energieverbruik van on-premises serverruimtes met 56,7 TWh en de uitstoot met 14,2 miljoen ton CO²e verminderen.
  • Tegen 2025 kan een volledige overschakeling van on-premises serverruimtes die draaien op HCI in Nederland een potentiële besparing opleveren van 3,3 TWh energie en iets meer dan een miljoen ton CO²e.
  • Grootschalige colocatie-serverruimtes bieden een veel lagere PUE-factor (Power Usage Effectiveness) dan on-premises faciliteiten. Door over te schakelen op een HCI-architecture kan de energiebesparing oplopen tot zo’n 30 à 40%.
  • Colocatie-serverruimtes van de nieuwe generatie kunnen toegang bieden tot hernieuwbare energie via langlopende stroomafname-overeenkomsten (Power Purchase Agreements, PPA’s) en zo bijdragen aan de doelstelling voor klimaatneutraliteit van een organisatie, zonder te hoeven investeren in CO2-certificaten.

Werken aan klimaatneutraliteit

Het is belangrijk te erkennen dat de datacenter-industrie, waar ook on-premises serverruimtes onder vallen, de afgelopen decennia aanzienlijke verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie heeft doorgevoerd. De industrie is nu één van de meest geavanceerde op het vlak van zowel energie-efficiëntie als decarbonisatie. Toch blijft het energieverbruik groot en kan het allemaal nog veel beter. Bovendien zal, zonder significante verandering, de toekomstige vraag naar energie blijven stijgen en leiden tot grote kooldioxide-emissies. Een antwoord op deze problemen zou kunnen liggen in innovatieve datacenter-technologieën zoals HCI, waarvan bewezen is dat ze effect hebben. Ze hebben het potentieel om een aanzienlijke efficiëntiewinst te boeken met een grote impact op de energiekosten en de klimaatverandering.

Door: Sandor Warmerdam, Sr. Cloud Economist North Eastern Europe bij Nutanix

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024