Wouter Hoeffnagel - 20 april 2023

Eerste Kamer schaart zich achter elektronische gegevensuitwisseling in zorg

De Eerste Kamer stemt in met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet maakt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht. De wet moet per 1 juni 2023 ingevoerd zijn.

Eerste Kamer schaart zich achter elektronische gegevensuitwisseling in zorg image

Op dit moment verloopt de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders nog digitaal, via de fax of op papier. In de toekomst moet dit allemaal digitaal worden, iets dat de Wegiz regelt. Dat is op dit moment alleen mogelijk indien een patiënt hiervoor toestemming geeft. Deze eis komt met de Wegiz te vervallen. De aanpassing moet het onder meer eenvoudiger maken voor zorgeverleners om gegevens met elkaar te delen.

De Tweede Kamer ging vorig jaar al akkoord met de Wegiz, nadat het wetsvoorstel begin 2021 werd goedgekeurd door de ministerraad. De wet wordt per 1 juni stapsgewijs ingevoerd, waarvoor een meerjarenagenda is opgesteld.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024