Wouter Hoeffnagel - 04 mei 2023

Lagere werkdruk en meer privacy voor bewoners met ‘Connected Health’

De zorg in Nederland staat onder druk. Zowel qua personeelsbezetting als financieel. De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het tekort aan zorgmedewerkers vraagt om fundamentele keuzes. Mijzo heeft dit ook erkent. Mijzo is een Brabantse organisatie gericht op ouderenzorg. Ze bieden ouderen de mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan hun leven.

Lagere werkdruk en meer privacy voor bewoners met ‘Connected Health’ image

Schaalbare oplossing voor arbeidsbesparing

Frans Korf is clustermanager innovatie bij Mijzo. Voor ‘Het Koetshuis’ ging hij op zoek naar een manier om uren te winnen: “Onze innovaties moeten bijdragen aan de zelfstandigheid van onze cliënten en het moet die zelfstandigheid ook vergroten. Daarnaast kijken we altijd naar oplossingen die schaalbaar zijn en bovendien op de één of andere manier leiden tot arbeidsbesparing.”

Meer privacy

Ook Twanny Zijlmans, teammanager zorg, welzijn en facilitair bij Mijzo-locatie ‘Het Koetshuis’, zag dat het zorgteam het steeds zwaarder kreeg en dat de zorg daarnaast inbreuk maakte op de privacy van de bewoners. “We merkten binnen ‘Het Koetshuis’ dat de zorg steeds zwaarder werd en dat we regelmatig in de kamer van de bewoners moesten kijken of alles in orde was. We zijn toen gaan kijken naar het faciliteren van een stukje automatisering binnen het huis, waardoor de werkdruk minder zou worden en waardoor we de mensen meer privacy konden geven.”

Connected Health

Wij hebben gekozen voor de Connected Health oplossing van SLTN-HPS”, vult Frans Korf aan. Connected Health is een zorgplatform, waarbij binnen één APP op de smartphone de oplossing wordt geboden voor Alarmering, Cloud, Telefonie, Intercom, Leefcirkels en Persoonsbeveiliging. Connected Health is een intelligent systeem, wat je laat praten met Kunstmatige intelligentie (AI) en koppelt op basis van slimme API’s. Nieuwe functionaliteiten zijn eenvoudig uitbreidbaar en het is een schaalbare oplossing.

Smart Sensoring

Voor de zwaardere ouderen zorg biedt SLTN-HPS binnen Connected Health de module Smart Sensoring aan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Kepler Night Nurse. Kepler Night Nurse beschikt over kunstmatige intelligentie die activiteiten kan detecteren, zoals zitten op de rand van het bed, uit bed, het verlaten van de kamer, bezoek aan de badkamer en opstaan uit de stoel. Maar misschien nog belangrijker; de Kepler Night Nurse kan ook een val detecteren. Waar huidige zorgoproepsystemen detecteren op beweging, bij bijvoorbeeld een bed, resulteert dit direct in een alarm.

Deze systemen kunnen geen onderscheid maken tussen een deken die wappert, een kussen dat valt of een persoon die uit bed komt. Hierdoor worden te vaak verkeerde meldingen verstuurd, wat leidt tot onnodige loopactiviteit van de zorgmedewerker.

Marjolein Paijmans, verzorgende bij ‘Het Koetshuis’, ervaart dagelijks de voordelen van Connected Health in combinatie met het Kepler Night Nurse systeem. Marjolein: “Vanuit het oude systeem werkten we met een Dect telefoon en nu werken we met een zorgtelefoon met de Connected Health App. We hebben meer inzicht in wat er zich op een kamer afspeelt. Voorheen kregen we een piepje, liepen we de kamer binnen en was het altijd de vraag: ‘Wat treffen we aan?’ Nu kunnen we bijvoorbeeld zien dat iemand rustig op de stoel zit. We kunnen de privacy van onze bewoners veel meer waarborgen, omdat we niet continu de kamer binnen hoeven te lopen om te zien waarom een alarm afgaat. We hebben nu minder loopmomenten, omdat je op het moment dat een alarm afgaat direct kunt zien wat er gaande is en of je daarop moet reageren.” Verder kunnen we vanuit de App eenvoudig een collega bijschakelen of de intercom bedienen.

Zorg op maat

Per ruimte kan Connected Health in combinatie met Kepler Night Nurse ‘op maat’ worden aangepast op de bewoner of cliënt. Dit kan via een digitaal portaal. Beelden worden geanalyseerd door de software, hier komen dus geen mensen aan te pas. De zorgmedewerker die de alarmmelding oppakt, ziet op basis van data of hij/zij in actie moet komen. Indien gewenst kan alleen de zorgmedewerker die de alarmmelding behandeld de functie beeld aanzetten, waarbij het systeem zo is in te stellen dat niemand herkenbaar is. Bijvoorbeeld in geval een zorgmedewerker alleen is in de nachtzorg en twee meldingen tegelijk binnenkomen. De inzet van datagedreven communicatie stelt het zorgpersoneel in staat om de nodige tijd te besteden aan wat echt telt en geeft cliënten/ patiënten de zorg die ze verdienen.

Moniek Naaijkens is als persoonlijk begeleider bij ‘Het Koetshuis’ onder andere verantwoordelijk voor de wet Zorg & Dwang. Ook Moniek is enthousiast over Connected Health in combinatie met Kepler Night Nurse: “Wanneer een nieuwe bewoner bij ons komt wonen kijken we samen met de arts en de familie, en natuurlijk ook met de bewoner als dat enigszins kan, welke functionaliteiten van dit systeem we gaan inzetten ter bevordering van het welzijn van de bewoner. Dit vergroot het woongenot van onze bewoners enorm. Elke bewoner heeft andere zorg nodig. Werkt een functionaliteit niet voor een bewoner, dan kunnen we er altijd nog voor kiezen om bepaalde functionaliteiten weer uit te zetten. We stemmen dit met de bewoner en de familie af, net zolang totdat we echt maatwerk leveren om alles zo goed mogelijk voor onze bewoners in te richten.”

Nutanix BW start 6 mei - 20 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024