Wouter Hoeffnagel - 12 mei 2023

Europees Parlement akkoord met wetgeving voor duurzamere producten

Het Europees Parlement is akkoord met nieuwe regelgeving die greenwashing en het versneld laten verouderen van apparatuur moet tegengaan. Met de wetgeving wil de EU bedrijven stimuleren tot het produceren van duurzamere producten met een langere levensduur. De wetgeving moet consumenten daarnaast helpen bij het maken van milieuvriendelijke keuzes.

Europees Parlement akkoord met wetgeving voor duurzamere producten image

Het gaat concreet om de Empowering Consumers for the Green Transition. Het voorstel is aangenomen met 544 stemmen voor, 18 stemmen tegen en 17 onthoudingen. De wetgeving bepaalt onder meer dat bedrijven transparanter moeten communiceren over de duurzaamheid van hun producten. Dat betekent in de praktijk dat zij termen als 'biologisch afbreekbaar', 'klimaatneutraal' of 'eco' alleen nog mogen gebruiken indien zij hiervoor gedetailleerd bewijs aanleveren. Indien een bepaalde bewering voor een klein deel van het product geldt, mag dit niet langer worden gebruikt om het volledige product te omschrijven.

Daarom wil het Europees Parlement alleen nog duurzaamheidskeurmerken toegestaan die op officiële certificeringsregels gebaseerd zijn of door een overheidsinstantie zijn opgesteld. Dit moet de betrouwbaarheid van dergelijke keurmerken vergroten en zo consumenten helpen bij het maken van duurzamere keuzes.

Verbod op inperken van levensduur

Om de duurzaamheid van producten te vergroten komt er een verbod op maatregelen die de levensduur van producten verkorten of goederen vroegtijdig slechter laat functioneren. Met deze regels wil het Europees Parlement zorgen dat producten een langere levensduur krijgen. Ook het inperken van de mogelijkheden van een apparatuur bij gebruik van (reserve)componenten of accessoires van derde partijen is niet meer toegestaan.

Fabrikanten moeten daarnaast meer duidelijkheid gaan geven over de repareerbaarheid van hun producten. Eventuele beperkingen op dit vlak moeten vooraf aan een aankoop worden medegedeeld. Dit stelt gebruikers in staat dit mee te nemen in hun aankoopbeslissing.

DIL Dutch IT Leaders Linkedin FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER
Netgear banner liggend start week 14