Witold Kepinski - 26 mei 2023

Nutanix boekt meer omzet en dringt verlies terug

Nutanix heeft zijn financiële resultaten van het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2023 bekend gemaakt. De omzet is met 11 procent gestegen naar 449 miljoen dollar. Het nettoverlies werd terug gedrongen van 112 naar 81 miljoen dollar. Verder zijn er een aantal Nutanix-medewerkers ontslagen nadat uit een intern onderzoek bleek dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan "opzettelijk wangedrag" om het ongeoorloofde gebruik van naar schatting 11 miljoen dollar aan software van derden te verbergen.

Nutanix boekt meer omzet en dringt verlies terug image

Nutanix meldt: "Ons bedrijf presteerde goed in het derde kwartaal tegen een onzekere macro-economische achtergrond, aangezien de waardepropositie van ons cloudplatform bleef aanslaan bij klanten", aldus Rajiv Ramaswami (foto), President en CEO van Nutanix. "We zijn ook verheugd dat we het onderzoek van de Auditcommissie met betrekking tot het gebruik van software van derden hebben voltooid en dat we ons formulier 10-Q hebben ingediend voor ons tweede kwartaal van fiscaal 2023."

"Onze resultaten over het derde kwartaal bleven een goed evenwicht tussen groei en winstgevendheid aantonen, resulterend in een year-to-date groei van ACV Billings van meer dan 20%, gecombineerd met een sterke year-to-date vrije kasstroomgeneratie", aldus Rukmini Sivaraman, CFO van nutanix. "We blijven doorgaan met onze groeiende basis van abonnementsverlengingen en blijven gefocust op duurzame, winstgevende groei."

Bovendien stelde het Auditcomité na afronding van haar onderzoek met betrekking tot het gebruik van software van derden vast dat evaluatiesoftware van twee softwareleveranciers gedurende een periode van meerdere jaren op een niet-conforme manier werd gebruikt en dat bepaalde werknemers dit niet-conforme gedrag hadden verborgen. gebruik van evaluatiesoftware in strijd met de zakelijke gedrags- en ethische code en ander beleid van het bedrijf.

Als resultaat van het onderzoek identificeerde de Vennootschap ook een materiële zwakte in haar interne controle over financiële rapportering, wat resulteerde in een immateriële onderwaardering van bedrijfskosten en toegerekende kosten en andere kortlopende verplichtingen voor voorgaande perioden die in augustus 2014 begonnen. voor de geschatte financiële impact van dit eerdere niet-conforme gebruik van software van deze twee leveranciers door cumulatieve geschatte uitgaven van $ 11 miljoen te registreren vanaf het tweede kwartaal van fiscaal 2023, wat een geschat bedrag vertegenwoordigt van toekomstige betalingen voor eerder niet-conform gebruik van software van deze twee leveranciers, opgebouwd over een periode van meerdere jaren. Het bedrijf heeft dienovereenkomstig ook de financiële gegevens van de voorgaande periode gecorrigeerd die zijn gepresenteerd in formulier 10-Q voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2023 dat is ingediend.

Het bedrijf verwacht dat de incrementele, aanhoudende jaarlijkse impact op de bedrijfskosten van dit gebruik van software van derden ongeveer in de lage eencijferige miljoenen dollars zal liggen. De Vennootschap implementeert ook, of is van plan om, herstelmaatregelen te implementeren, inclusief herstelmaatregelen om de materiële zwakte aan te pakken en haar algehele interne controle over financiële rapportering te versterken.

Aanvullende informatie, waaronder de volledige resultaten voor het tweede kwartaal van fiscaal 2023 en informatie over de geschatte financiële impact en corrigerende maatregelen met betrekking tot de softwarebeoordeling door derden, is te vinden op Formulier 10-Q voor het tweede kwartaal van fiscaal 2023.'