Witold Kepinski - 28 mei 2023

ICT branche stuurt Tweede Kamer brandbrief over digitale geletterdheid

Dinsdag 30 mei 2023 stemt de Tweede Kamer over twee moties die oproepen om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen. "Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geboekt in één keer te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren. Daarom hebben we samen met 12 andere partijen een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd", zo meldt NLdigital.

ICT branche stuurt Tweede Kamer brandbrief over digitale geletterdheid image

NLdigital zet zich, samen met vele anderen, al jaren in om digitale geletterdheid een vast onderdeel te maken van het curriculum. Dat is hard nodig, want sinds de jaren ‘80 is er geen grote update meer geweest van het curriculum. Scholen werken dus met een curriculum dat stamt uit de tijd van voor het internet, de smartphone en social media.

Tot nu springen bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gat dat de overheid hier laat vallen. Er zijn tal van goede initiatieven om kinderen toch iets van digitale vaardigheden mee te geven. Maar het is nu aan de scholen zelf om hier iets mee te doen. Dat creëert ongelijkheid, zeker omdat juist scholen in armere wijken hier vaak geen middelen voor hebben.

Leerkrachten geven kinderen gemiddeld een 5,5 voor digitale vaardigheden. Op scholen met veel achterstandsleerlingen is dit zelfs een 4,1. En dat terwijl 81% van de leerkrachten het als een (zeer) grote noodzaak ziet om kinderen meer digitaal geletterd te maken.

"Er is breed draagvlak voor het invoeren van digitale geletterdheid. De enige reden dat het nog niet is gebeurd, is traagheid bij de nationale overheid. Telkens is er een reden om invoering uit te stellen. En nu dreigen vier Kamerleden dus met deze moties om digitale geletterdheid in het geheel weg te bezuinigen. Dat levert op zijn minst weer vele jaren vertraging op. En die tijd kunnen we niet missen", aldus NLdigital.

LEES DE BRANDBRIEF DIE ONDERTEKEND IS DOOR:

Lotte de Bruijn – Ambassadeur Human Capital Agenda ICT, Algemeen directeur NLdigital
Thea Koster – Voorzitter Techniekpact
Petra Oldengarm – Directeur Cyberveilig Nederland
Bibi van den Berg en Zeki Erkin – Bestuursleden Academic Cyber Security Society (ACCSS)
Arie van Bellen – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
Louis Spaninks – Directeur CA-ICT
Michiel Steltman – Directeur DINL
Ronald Verbeek – Directeur CIO Platform Nederland
Stijn Grove - Managing Director Dutch Data Center Association
Ben Kokkeler - Directeur-bestuurder Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
Sahar Yadegari - Directeur VHTO, Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT
Simon Besteman – Directeur Dutch Cloud Community
Octavia de Weerdt – Directeur NBIP

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024