Wouter Hoeffnagel - 18 juni 2023

Onderzoek: Ontbreken van skills & capaciteit belangrijke beperking bij low-code

Bedrijven uit het mkb gebruiken low-code met name om sneller en flexibeler te kunnen reageren op vragen uit de business. 70% van deelnemende mkb-bedrijven ziet ontbreken van skills & capaciteit als voornaamste beperkingen van verdere digitalisering met low-code.

Onderzoek: Ontbreken van skills & capaciteit belangrijke beperking bij low-code image

Dat is de belangrijkste conclusie van een rondgang onder tientallen mkb-bedrijven die deelnemen aan het seminar ‘Taking low-code to the next-level’. Het seminar werd georganiseerd door Bizzomate, specialist in software-oplossingen voor het digitaliseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Driekwart maakt gebruik van low-code

Van de deelnemende bedrijven gaf 75 procent aan dat er al gebruik wordt gemaakt van low-code in hun organisatie. Op de vraag wat zij willen bereiken met de adoptie van een low-code platform wordt, naast sneller reageren op vragen uit de business, het versnellen van applicatie-ontwikkeling en het omlaag brengen van de kosten voor software-ontwikkeling genoemd. Ruim 70 procent van de bedrijven noemt het ontbreken van de juiste vaardigheden en capaciteiten als de grootste uitdaging voor verdere digitalisering.

Philippe Neven, woordvoerder bij Bizzomate: “Wendbaarheid is belangrijk voor ieder bedrijf maar voor het mkb misschien nog wel het meest. Het is vaak hun grootste kracht om snel en gericht in te spelen op ontwikkelingen in hun markt. De hoge adoptiegraad van low-code binnen deze bedrijven laat zien dat zij niet bang zijn om technologie die hen hierbij ondersteunt te omarmen.”

Onderlinge samenwerking verbeteren

De deelnemers werd ook gevraagd wat zij de belangrijkste factor vinden om de samenwerking binnen teams in hun mkb-bedijf naar een hoger niveau te brengen. Ruim 41 procent geeft aan dat een cultuur van vertrouwen en respect de grootste rol speelt, gevolgd door de combinatie van duidelijke communicatie en gedeelde onderlinge doelen met 25 procent.

Neven: “Het is belangrijk dat er binnen een team vertrouwen is om ideeën en meningen vrijelijk te kunnen delen, om tot het beste eindresultaat te komen. Net als goede communicatie zijn dit zaken die je al bij de samenstelling van je teams moet meenemen. Bij het integreren van low-code in je organisatie is goede samenwerking op basis van vertrouwen onmisbaar. Vertrouwen stelt je in staat om de teams zelf de regie te geven over de verdeling van hun budgetten, hun planning en goedkeuring. Hierdoor kan het potentieel van low-code om sneller en vaker software te ontwikkelen volledig worden benut. Zo creëer je een situatie waarin de behoeften vanuit de business veel makkelijker te vertalen zijn naar concrete toepassingen.”

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024