Wouter Hoeffnagel - 21 juni 2023

Sociale Verzekeringsbank stelt Astrid Zwiers aan als CIO

Astrid Zwiers (foto) is per 1 juli benoemd tot Chief Information Officer (CIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiermee wordt ze verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige en betrouwbare informatievoorziening. Zwiers is sinds 2019 directeur IT bij de SVB.

Sociale Verzekeringsbank stelt Astrid Zwiers aan als CIO image

Het Chief Information Officer Office (CIO Office) heeft een strategische rol binnen de SVB en bepaalt mede de manier waarop de informatiehuishouding binnen de organisatie wordt ingericht. Hiermee is het CIO Office koersbepalend, richtinggevend en kaderstellend in de ontwikkeling van de IT van de SVB.

Strategie rond informatie- en verandermanagement

Als nieuwe CIO levert Zwiers een sleutelbijdrage aan het doorontwikkelen van de strategie van de SVB op het gebied van informatie- en verandermanagement. Daarnaast zorgt ze voor de verdere realisatie van de IV-strategie 2021-2025 en bedient ze – vanuit haar rol als CIO maar ook als onderdeel van het SVB-directieteam – de Raad van Bestuur van strategisch advies. Verder geeft ze leiding aan het CIO Office.

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Ik ben blij dat Astrid deze cruciale functie gaat vervullen. Er liggen namelijk een aantal belangrijke opgaven bij het CIO Office. Denk onder andere aan het doorontwikkelen van onze strategie op het gebied van datagedreven werken en het verder versterken van onze cyberweerbaarheid en informatievoorziening. Met haar uitgebreide expertise en kennis, ook op bestuurlijk vlak, weet ze wat er voor nodig is om de komende jaren deze ambities te realiseren. Daarnaast wordt met haar aantreden een stuk bestuurlijke continuïteit binnen de SVB geborgd. Ik kijk ernaar uit om onze prettige samenwerking voort te zetten."

Astrid Zwiers: "Ik ben trots om deel uit te maken van deze organisatie. De SVB is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van miljoenen Nederlanders. Een goede en betrouwbare informatievoorziening staat aan de basis van een goede en proactieve dienstverlening aan de burger. Maar om excellente dienstverlening te kunnen blijven leveren, nu en in de toekomst, is het belangrijk dat we de mogelijkheden die data en digitalisering ons bieden op een veilige en mensgerichte manier benutten. Ik ben heel blij dat ik mag bijdragen aan deze digitale transformatie."