07 juli 2023

Vijf jaar later: hoe zijn cloud aankoopbeslissingen veranderd?

Terugdenkend aan het jaar 2018 is het haast onmogelijk om opvallende gebeurtenissen te herinneren. Zo groot was de impact van Covid op ons hele tijdsbesef. Maar 2018 was een belangrijk jaar voor technologie. Het was het jaar van het Cambridge Analytica-schandaal, dat Apple een biljoenenbedrijf werd en Amazon zijn eerste geautomatiseerde supermarkt opende (Amazon Go). Het was ook het jaar waarin Microsoft Github kocht voor 7,5 miljard dollar en het was volgens IDC voor het eerst dat uitgaven voor cloudinfrastructuur hoger waren dan uitgaven voor traditionele IT-infrastructuur.

Vijf jaar later: hoe zijn cloud aankoopbeslissingen veranderd? image

Het bleek een zeer belangrijk jaar voor de cloud, wat in 2019 zorgde voor een sterke groei en waarin CompTIA (The Computing Technology Industry Association) in haar trend- rapport voorspelde dat de cloud, edge computing en 5G de basis zouden vormen voor de moderne economische infrastructuur in de nabije toekomst. Niet verrassend, maar begrijpen hoe IT-inkopers vervolgens worden beïnvloed en wat hun aankoopbeslissingen bepaald, ligt genuanceerder.

Een duidelijke roadmap voor cloud-adoptie

Het jaar 2018 – ook het jaar van de eerste Annual Enterprise Cloud Index (ECI) survey gepubliceerd door Vanson Bourne – was een jaar van snelle transitie maar ook van onzekerheid, vooral rondom cloud-adoptie. Terwijl zelfrijdende auto’s, blockchain en de economie volop in het nieuws waren, hielden CIO’s zich bezig met onderwerpen als digitalisering en transformatie. En toch, zoals Deloitte in zijn CIO report had vastgesteld, “zullen CIO’s zonder een duidelijke roadmap voor hun IT operating-model, moeite hebben om daadwerkelijk waarde uit cloud-adoptie te halen.”

Meer gemengde IT-omgevingen

Er is veel veranderd sinds 2018. Het vijfde ECI rapport is er (Vanson Bourne ondervroeg tussen december 2022 en januari 2023 1.450 IT-beslissers wereldwijd) en daaruit blijkt een opmerkelijke stijging in het gebruik van gemengde infrastructuren, van private IT-infrastructuur, waaronder zowel on-premises als gehoste omgevingen, public cloud-omgevingen tot de edge.

In 2018 gebruikte slechts 19% van de respondenten iets van public cloudinfrastructuur naast de private cloud. Vandaag de dag is dat cijfer bijna verdubbeld: 33% gebruikt een mix van private en public clouds (inclusief hybride en hybride multicloud-implementaties). Ook draaide ongeveer een vierde van de respondenten (26%) in 2018 workloads in een of meer public clouds, terwijl dat nu bijna drie keer zo vaak gebeurt (73%).

In 2018 zei meer dan de helft van de ECI-respondenten (58%) dat ze voor ogen hadden alle workloads uitsluitend in een private of de public cloud te draaien. Vandaag de dag wordt deze visie steeds meer werkelijkheid: 59% gebruikt meer dan één omgeving en heeft plannen om dit verder uit te breiden – 74% is van plan dit in de komende twee jaar te doen.

Geen ‘one size fits all’

In 2018 leek het slim om op één bepaalde infrastructuur of IT-bedrijfsmodel te consolideren. De meeste bedrijven zien nu echter dat het onvermijdelijk is om workloads in verschillende omgevingen te draaien en zien dat dit voordelen kan opleveren. Dit is mogelijk door de verbetering van technologieën, maar het doel is nu om het efficiënter te maken. Opvallend is dat 94% van de respondenten zegt dat het voor hun organisatie ideaal is om één plek te hebben om alle apps en data over locaties heen te beheren.

Deze belangrijke verandering is waarschijnlijk veroorzaakt door de Covid-pandemie, die zorgde voor een enorme verandering in cloud-adoptie, terwijl bedrijven zich later realiseerden dat er geen ‘one size fits all’ is.

Belangrijke criteria voor beslissingen over cloud-omgevingen

Kijkend naar factoren die van invloed zijn op de besluitvorming, is er een verandering wat betreft infrastructuurcriteria. Mogelijkheden voor dataprotectie, -compliance en -soevereiniteit vormen nog steeds de topprioriteiten voor IT. Maar als bedrijven moeten beslissen over de indeling van de infrastructuur die ze willen implementeren, zijn er andere factoren die men in overweging zal nemen. De flexibiliteit om applicaties en data in clouds en on-premises infrastructuur te draaien is een criteria dat voor bijna een kwart van de respondenten is gestegen. In 2018 vond slechts 6% dit belangrijk, terwijl dat nu 24% is.

Ook de prestaties van applicaties en toegang tot data vinden respondenten belangrijker (toegenomen tot 22%), terwijl het kostencriterium juist gezakt is: van 20% in 2018 naar 16% in 2022.

Een meer diverse omgeving

Een groot verschil vandaag de dag is natuurlijk de mogelijkheid om de cloudinfrastructuur te optimaliseren om zo te voldoen aan de specifieke bedrijfsbehoeften. Cloud-provisioning wordt steeds geavanceerder, met als gevolg dat IT-infrastructuren steeds diverser worden. Meer dan de helft van de ECI-respondenten (59%) draait nu meerdere omgevingen en is van plan dit te blijven doen, waardoor de IT-omgeving nog diverser wordt.

Adoptie van een hybride multicloudmodel – dat bestaat uit een private cloud, on-premises of de edge, én de combinatie van meerdere cloudplatformen - zal de komende drie jaar naar verwachting verdrievoudigen, terwijl andere modellen constant blijven of zelfs afnemen. Tegelijkertijd heeft data een steeds grotere invloed op IT-beslissingen. Waar staan we over nog eens vijf jaar? Voor wat voor veranderingen gaat AI nog zorgen? Wat we wél weten, is dat de cloud essentieel blijft voor de sector.

Door: Sammy Zoghlami (foto), Senior Vice President EMEA bij Nutanix

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024