Witold Kepinski - 12 augustus 2023

Zorg ICT-specialist Ecare stapt over op vierdaagse werkweek

Ecare neemt een gedurfde stap om het werkgeluk van werknemers te bevorderen en de innovatiekracht te vergroten. Aniek Fikken, CEO van Ecare, kondigt op de website van Ecare in een blog met trots de overstap aan naar een vierdaagse werkweek, waarbij werknemers hetzelfde loon behouden.

Zorg ICT-specialist Ecare stapt over op vierdaagse werkweek image

Het kan simpeler en slimmer. Een vierdaagse werkweek, waarin mensen meer ruimte krijgen voor zichzelf en waarbij parttimers niet langer achter de feiten aanlopen als ze een dag vrij zijn geweest: dat is wat ik Ecare gunde, aldus Fikken. Ecare rondde onlangs een pilot met een vierdaagse werkweek af, waarbij de resultaten alle verwachtingen overtroffen.

Work-life balance

Het Taylorisme, ooit de dominante stroming, dicteerde het mensbeeld waarbij de mens als lui werd beschouwd. De productiviteit werd bereikt door strikte routines en lange werkdagen. Hoewel deze stroming nu niet meer de voorkeur heeft, zijn er nog steeds sporen van dit gedachtegoed in onze samenleving. Het idee dat mensen minstens acht uur per dag efficiënt kunnen werken en dit vijf dagen per week kunnen volhouden, is nog steeds wijdverbreid. Ecare betwijfelt dit paradigma en wil een betere balans creëren tussen werk en privéleven

Aniek Fikken legt uit: “Het is tijd om dingen anders te doen. We kunnen niet verwachten dat mensen in hun beperkte vrije tijd alles kunnen doen wat hun privéleven vereist, en tegelijkertijd in werktijd efficiënt, creatief, innoverend en probleemoplossend zijn.”

Holacracy

Om deze visie te verwezenlijken, heeft Ecare het Holacracy-organisatiemodel geadopteerd, waarbij autonomie en vakmanschap van werknemers centraal staan. Aniek Fikken: “Holacracy past heel goed bij het DNA van Ecare, dat al sinds de oprichting een organisatie is waar zeggenschap door medewerkers centraal staat. Het geeft eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan alle collega’s, via gedistribueerde autoriteit. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen besluiten en zeer doelgericht kunnen werken”, stelt Aniek Fikken. “Wij werken met heel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We vergaderen kort en efficiënt. We kennen geen management. We nemen die onzin allemaal weg, dat scheelt heel veel tijd”.

Gedurende een pilot van zes maanden testte Ecare de vierdaagse werkweek, waarbij de vrijdag als vaste vrije dag werd gekozen. Deze aanpak zorgde ervoor dat iedereen op dezelfde dag vrij was, zonder werkgerelateerde afleidingen in de vorm van mails, telefoontjes of slack berichten. Vier belangrijke metrics werden gemeten: productiviteit, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en financiële gezondheid.

In juli stopte de pilot en de resultaten waren overweldigend positief. De klanttevredenheid steeg met bijna een halve punt naar een acht. De medewerkerstevredenheid schoot met 15 punten omhoog en ons verloop zakte van 14% in de eerste helft van 2022 naar 4% in 2023. Aniek Fikken deelt enthousiast: “Op alle fronten zien we een verbetering, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Vooral de beweging in de ‘harde’ productiviteit vond ik een spannende, je snijdt toch 20% van je ontwikkelcapaciteit weg. Maar onze productiviteit is zelfs gestegen! We hebben zoveel meer aandacht en focus, dat is fantastisch om te zien. We ervaren nog meer betrokken collega’s en het algemene welzijn van het personeel is ook gestegen. Mensen hebben meer energie, krijgen meer werk gedaan en als kers op de taart schieten de vernieuwende ideeën en innovaties als paddenstoelen de grond uit. Rust en ruimte loont!”

Met zulke overweldigende, positieve resultaten komt de conclusie niet als een verrassing: Ecare gaat door met de vierdaagse werkweek. “We zijn niet alleen productiever, maar ook flexibeler, innovatiever en gelukkiger geworden. We hebben de regels rondom werken herschreven door een werkplek te creëren die de work-life balance als geen ander waardeert. Hier zijn we ontzettend trots op!”

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024