Redactie - 24 september 2023

Huawei zet kaarten op cloud, AI en digitale transformatie

Huawei trekt de kaart van cloud , AI en digitale transformatie: als een backbone voor China, maar ook om ‘de wereld een andere optie te bieden’. Een niet mis te verstane boodschap aan de Verenigde Staten dat Huawei niet aan opgeven denkt.

Huawei zet kaarten op cloud, AI en digitale transformatie image

‘Building a solid backbone for China, another option for the world’: de slogan passeerde als een rode draad doorheen de openingspresentaties van de Connect 2023-conferentie die het Chinese bedrijf momenteel organiseert in Shanghai. In simultaanvertaling hoorden de Chinese en internationale gasten – in totaal toch zo’n 20.000 – dat het bedrijf niet zinnens is om de strijdbijl te begraven. Wel integendeel, Huawei trekt volop de kaart van cloud en kunstmatige intelligentie als fundamenten voor digitale transformatie. Opvallend toch, gezien het internationale gezelschap: de politieke problemen die de Chinese leverancier momenteel ziet in afzetmarkten in de Verenigde Staten en Europa kwamen niet ter sprake tijdens de tweeëneenhalf uur durende keynote. Of toch niet rechtstreeks. Met enige subtiliteit formuleerde CFO Sabrina Meng een aantal keer de nieuwe mantra: ‘We bouwen een stevige technologische basis voor China, en een alternatief voor de wereld’.

‘We gaan niet stoppen’

Die subtiele opmerkingen keerden een aantal keren terug, in soortgelijke bewoordingen. ‘We zijn de laatste decennia nooit gestopt met het uitstippelen van de toekomst, en we ondersteunen meer dan 1.500 netwerken wereldwijd. We gaan niet stoppen’, klonk het. Meng schetste de evolutie van all-ip naar all-cloud oplossingen. ‘Nu is het tijd om de opportuniteiten rond artificiële intelligentie helemaal te omarmen’, besloot ze. En daarmee was de toon gezet bij de andere sprekers.

Onder meer David Wang, Chairman of ICT Infrastructure Managing Board, ging er uitgebreid op door. Volgens hem zullen AI-applicaties stilaan centraal komen te staan in bedrijfsomgevingen. ‘De intelligente wereld is er, maar we moeten zeker nog enkele hindernissen overwinnen. AI gaat in productiesystemen nu, sneller dan ooit. En bedrijven hebben betere modellen nodig die hun eigen flow en processen begrijpen en er naar handelen’. Huawei legt daarbij de nadruk op samenwerking en ecosystemen. Een van die bedrijven waar het al sinds 2017 mee samenwerkt rond AI is iFLYTEK, dat software voor stemherkenning en andere producten voor telecommunicatie maakt. Samen zijn zij enkele van de sterkhouders in het in 2017 opgerichte State Key Laboratory of Cognitive Intelligence.

Qingfeng Liu, voorzitter bij het Chinese iFLYTEK en partner, ziet een momentum voor China. ‘Dit moment is even belangrijk als de uitvinding van internet of telefonie. We ondersteunen al lang de ontwikkeling van algemene kunstmatige intelligentie, maar helaas zijn we ook door de VS op de lijst van geblokkeerde bedrijven gezet om handel mee te drijven. Los daarvan zijn we op heel wat vlakken al de nummer één’, klopte de man zich op de borst.

In zijn betoog maakte Liu meteen ook duidelijk dat stemherkenning en vertaling naar een volgend niveau getrokken wordt, maar daar stopt het niet: denk aan beeld, video, maar even goed aan integraties binnen bepaalde sectoren. ‘Op sommige vlakken is onze AI sterker dan mensen’, rolt hij nog eens de spierballen.

Hallucinaties wegwerken

Maar lag China niet achter in de AI-race? ‘De afgelopen drie jaar had China ook al aandacht voor big data-modellen, maar was het te weinig bezig met dataverzameling die nodig is om AI goed te trainen. Daar moesten we versneld werk van maken en dat moet ook nu zeker nog extra gebeuren. Niet alleen internetgegevens maar evengoed ook de legaal verkregen data van bijvoorbeeld de industrie. Die kunnen gebruikt worden voor de integratie in die industrieën’, schetst de topman het plan.

IFlytek lanceerde pas nog een eigen large language-model, Spark, dat hier voor moet zorgen. Zo zijn er al concrete plannen rond autonomous driving, robots die kunnen lezen én interpreteren én er naar handelen, robots in de zorgsector voor ouderen, maar ook het in real-time kunnen wisselen van een taal in een chatbot.

Eerst wil hij werk maken van betere data en het wegwerken van ‘hallucinaties’: precies het werk waarrond Amerikaanse concurrenten als OpenAI werken. ‘Velen denken dat China gaat achterlopen, maar met onze kennis en rekenkracht gaat dat echt niet gebeuren’, klonk het luid, gevolgd door een al even luid applaus. En met de slagzin ‘to provide another option for the world’ erachteraan. Waarvan akte: de Chinese techsector doet mee in AI-race.

In samenwerking met Data News

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024