Witold Kepinski - 22 september 2023

Smart green cities

Afgelopen week gaf ik samen met onze CEO Jozua van der Deijl van Digicorp Labs een presentatie op de SGAC conferentie (Smart Green ASEAN Cities) in Indonesië. Gelukkig kon het digitaal en hoefden we dus – ‘heel smart en green’ – niet duizenden kilometers te vliegen. Een conferentie waar Aziatische landen over de uitdaging van groeiende urbanisatie spraken en tegelijkertijd proberen deze zo groen en smart mogelijk te laten zijn.

Smart green cities image

Dat hierbij digitalisering en moderne techniek belangrijke hefbomen zijn, is vanzelfsprekend. Hoewel nog veel uitdagingen te gaan, zoals aanleg van infrastructuur als netwerken en datacenters, is hun voordeel dat zij geen last hebben van een remmende voorsprong. Zij kunnen het nieuwste omarmen en direct implementeren. Dus dat Web3 en metaverse dan vanzelfsprekend zijn, is evident.

Azië als centrum van de metaverse

Veel Aziatische landen willen koploper zijn op zowel het gebied van ontwikkeling als de toepassing van de metaverse. Zo maakte Zuid Korea vorig jaar hun strategische visie bekend dat overheid en particuliere sector de metaverse zien als dé uitdaging van het digitale tijdperk. Zuid Korea – inclusief hoofdstad Seoel – heeft zich gecommit aan deze metaverse-race. Niet alleen op het gebied van gaming, social media en entertainment industrie, maar ook op het gebied van verduurzaming en smart cities. De komst van digitale eigendomsbewijzen als NFT’s zal onvermijdelijk verweven zijn met toekomstig intellectueel eigendom en potentieel een enorme inkomstenbron en nieuwe rijkdom betekenen. Een wereldmarkt die volgend jaar al wordt ingeschat op 800 miljard dollar.

Een rapport van Deloitte beschrijft hoe in Azië de metaverse niet langer sciencefiction is. Vroege metaverse platforms worden door miljoenen gebruikt. Veel consumenten zijn al aan het gamen, socialiseren, concerten bijwonen en items kopen op virtuele platforms zoals Roblox, Decentraland, Fortnite en Azië’s eigen Sandbox en Zepeto. Regeringen in de regio, waaronder China, Zuid-Korea en Japan, hebben de metaverse in hun economische plannen opgenomen. Zuid-Korea en China zijn wereldleiders op het gebied van de implementatie van 5G. De regio exporteert ruim driekwart van de mobiele telefoons en chips naar de wereld. Meer dan 60% van de jeugd van 15 tot 24 jaar in de wereld woont hier, samen met 1,3 miljard mobiele gamers – de grootste mobiele spelersbasis ter wereld.

Azië de logische voortrekker

De aanwezigheid van zoveel jeugdige consumenten maakt het begrijpelijk dat deze nieuwe techniek direct omarmd wordt. Digicorp Labs als Nederlands bedrijf, heeft het hier lastiger om onze Web3-oplossingen aan de man te brengen dan in welk land in Azië ook. Onze Web2 voorsprong sinds 2000 maakt dat wij de behoefte aan en noodzaak van de Web3 gebaseerde metaverse minder herkennen en – belangrijker – begrijpen. Onze groep ‘digital natives’ is ook veel kleiner. We zijn een vergrijzend continent aan het worden dat blijft hangen in oude informatisering. Mede door de aanwezige Big Tech wellicht, is in de VS de interesse voor Web3 en de metaverse zelfs nog lager is dan in Europa. Het westen is werkelijk onvergelijkbaar met wat er momenteel in heel Azië op dit gebied gebeurt.

Deloitte schat de impact van Web3 en metaverse op het bbp in Azië in 2035 tussen de 0,8 biljoen en 1,4 biljoen dollar per jaar; ruwweg 1,3 – 2,4% van het totale bbp per jaar in 2035. Daarom heeft elke Aziatische regering ‘aanwezigheid’ in (de markt van) de metaverse in hun meerjaren planning staan. Genoemd rapport van Deloitte beschrijft voor de twaalf grootste Aziatische landen hun visie en aanpak. Indrukwekkend mooie verhalen die we hier in Europa node missen. Heldere en complete visies hoe digitalisering onze samenleving, maatschappij en economie de komende tien jaar volledig zal veranderen. En hoe Azië hierin de lead wil nemen.

Wordt Azië de leider in Web3 en metaverse?

Een rapport van Industry Research Co van 5 september 2023 toont dat de huidige industriële Web3 markt van ruim 40 miljard dollar naar verwachting in 2028 het tienvoudige zal zijn: ruim 430 miljard dollar. Web3 is meer dan alleen maar gaming en social media, het is de nieuwe decentrale variant van ons internet waar ook de industrie intensief gebruik van maakt. Net als vroeger het mainframe, begon ons praktische internet met de centrale variant: de cloud. Maar elke centrale oplossing, hoe handig ook, leidt tot vendor lock-in, congestie, veiligheidsrisico’s en andere afhankelijkheden. Daarom zien we de op ‘edge en hub’ gebaseerde, decentrale oplossingen snel groeien. Enerzijds om lokale data ook lokaal te te verwerken, anderzijds om minder van centraal beheerde oplossingen afhankelijk te zijn.

Last but not least bieden individuele toepassingen op eigen mobiele telefoon hele persoonlijke en veilige mogelijkheden om als gebruiker niet via centrale servers, maar direct peer-to-peer communicatie, betalingen en andere uitwisseling te doen. Eigenlijk zoals we dat met direct persoonlijk contact, contant geld en het ruilen van goederen ook doen. Zonder tussenkomst van provider, social media platform, bank of overheid. Terug naar de oude privacy zoals die lang geleden al wettelijk bestond. Juist in groeiende stedelijk omgevingen zien Aziatische bestuurders hier kansen om naast de ‘slimme stad’ ook een ‘groene stad’ te kunnen bouwen. Mensen persoonlijk betrekken bij de communicatie, bij hun gedrag in die stad, met persoonlijke incentives voor wie actief meewerkt en zelfs mede-eigenaarschap in initiatieven.

De jeugd heeft de toekomst

In Singapore hebben studenten het initiatief genomen om de mogelijkheden van de metaverse te verkennen door een virtuele 3D-kunst-tentoonstelling te bouwen op Roblox, een online platform dat meeslepende digitale 3D-ervaringen biedt. Anderen gebruiken de online platforms Meta Spark en Artivive om hun kunstwerken tot leven te laten komen. Deze projecten benadrukken niet alleen het potentieel van de metaverse in de klas, maar onderstrepen ook de creativiteit en vindingrijkheid van de hedendaagse studenten. SDG 4 heeft tot doel te zorgen dat iedereen toegang heeft tot inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en om levenslang leren voor iedereen te bevorderen.

Dit is waar de metaverse in beeld komt. Het biedt studenten een unieke kans om te verkennen en te leren door middel van nieuwe Extended Reality (XR)-techniek en 3D-ervaringen. Docenten worden getraind in digitale geletterdheid en hoe ze de metaverse in hun lesplannen opnemen. Zo heeft Indonesië het Nationaal Ontwikkelingsplan voor de Middellange Termijn ontwikkeld, met veel aandacht aan onderwijs en vaardigheid in digitale technologie. Het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie heeft programma’s voor adoptie van digitale technologie georganiseerd, onder meer op Bali, Batam en Klaten. Jonge inwoners verwachten dat hun stad hierin mee gaat en niet alleen slimmer, maar vooral ook groener wordt. Vlak vóór ons verhaal werd een presentatie gegeven over hoe op initiatief van inwoners stinkende vuilnisbelten werden gesloten en als community investeerden in een nieuwe, moderne recyclingfabriek. Slimme lokale initiatieven voor groenere steden.

De SGAC conferentie

Bovenstaande was de context waarin Jozua en ik onze presentatie over onze Web3 oplossingen presenteerden, zoals onze op open source blockchain gebaseerde, passwordloze authenticator DGMV-ID die iedereen sinds kort via Appstore en GooglePlay kan downloaden en gebruiken. En daarmee decentraal, biometrisch en passwordloos – en zonder enige centrale vastlegging – zich in de moderne Web3 wereld kan identificeren en authenticeren. Een unieke oplossing om met je eigen soevereine identiteit en je eigen wallet vanaf je telefoon overal de Web3 en metaverse wereld in te stappen. Indonesië was hierover enthousiast, wat we in andere Aziatische landen ook zien. Maar zoals vaak, wordt de profeet buiten eigen land eerder herkend dan in eigen land . . .

Door: Hans Timmerman

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024